Ålstens

2021/05/19
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tre grönområden i Bromma blir ett nytt byggprojekt

Stadsbyggnadskontoret ändrar taktik för att pressa fram nya förtätningsprojekt i trädgårdsstaden. Tre välkända grönområden – Nockebytoppen, Tunadalen och Ålstensdungen – slås samman till ett gemensamt förslag till startpromemoria för ny bebyggelse. Diarienummer 2021-03501. Ärendet ska upp i Byggnadsnämnden (alltså på … Fortsätt läsa

2021/04/20
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte per capsulam

Torsdag 29 april 2021 På grund av det aktuella pandemiläget kommer årsmötets beslut att ske per capsulam – det vill säga utan något sammankallat fysiskt möte. Det betyder att samtliga erforderliga handlingar sänds ut till medlemmarna digitalt och görs tillgängliga här … Fortsätt läsa

2021/03/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte per capsulam

Torsdag 29 april 2021 På grund av det aktuella pandemiläget kommer årsmötets beslut att ske per capsulam – det vill säga utan något sammankallat fysiskt möte. Det betyder att samtliga erforderliga handlingar sänds ut till medlemmarna digitalt och görs tillgängliga här … Fortsätt läsa

2020/10/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ny ordförande för VTF

I onsdags (7/10) genomfördes VTF:s årsmöte 2020 i Bromma gymnasium. Mötet var uppskjutet från i april på grund av coronapandemin. Björn Hasselgren valdes till ny ordförande. Övriga ledamöter:Torbjörn Nilsson, vice ordförandeTony Ruster, kassörJohan Hilding, sekreterare Tove StenbeckUlla EricsonUlrik AnderssonLinda LövgrenChristian … Fortsätt läsa