Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

Informationsmaterial

Energismarta småhus

På seminariet den 17 oktober 2011 berättade Birgitta Govén och Kerstin Lundvik från Stockholms Energirådgivning om energisbesparande åtgärder för villaägare. Här är deras powerpoint-presentation Energismarta småhus 111017

Här är länken till Energidisplayen som vi diskuterade samma kväll.


Tips inför renovering och ombyggnad
På Stockholms Stadsmuseums byggnadsvårdswebb finns många bra faktablad.

 

 

Nyttiga adresser och telefonnummer

Exploateringskontoret tfn 508 27 60
exploateringskontoret@ek.stockholm.se
http://www.stockholm.se

Stadsbyggnadskontoret tfn 508 27 300
stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se
http://www.stockholm.se

Markkontoret tfn 508 27 600
mk@mk.stockholm.se
www.stockholm.se

Trafikkontore
t tfn 508 27 200
tk@tk.stockholm.se

Trafikkontorets driftcentral tfn 651 00 00
dc@tk.stockholm.se

GFK Forum tfn 652 52 90
gfkforum@gfk.stockholm.se

Gatu- och fastighetskontorets skadedjursgrupp tfn 508 27 886

Trafik Stockholm tfn 020 290 290
info@trafikstockholm.com

Fortum tfn 666 01 90
www.fortum.se

Bromma stadsdelsförvaltning tfn 508 06 000
www.stockholm.se/bromma

Bromma närpolis
tfn reception: 401 33 00
tipstelefon: 401 33 12
nödtelefon: 112
Polisens ledningscentral: 40 19 00

Västerleds Trädgårdsstadsförening
info@vasterleds.se
www.vasterleds.se

Villaägarnas Riksförbund tfn 010-7500100
info@villariks.se
www.villariks.se

Villaägarna, ABC-området tfn 010-7500100
info@villaagarna.se
www.abc.villaagarna.se
 

Måleributiken
Ekesiöö
bokhandeln-2014