Ålstens

Styrelsen

Västerleds Trädgårdsstadsförening
Styrelsededamöter 2018–2019


Christian Reimers, ordförande
Grävlingsvägen 50
167 56 Bromma
08-26 08 95
070-586 02 67
christian@vinghasten.se


Tony Ruster, kassör och vice ordförande
Talgoxvägen 3
167 75 Bromma
08-26 44 14
070-417 76 09
tony.ruster@gmail.com


Henrik von Grothusen,
sekreterare
Rimmargatan 17
167 71 Bromma
08-25 05 34
0709-955043

 Fotograf: Falkuggla.
Björn Hasselgren, Byggnadsvård, bevarandefrågor
Rättviksvägen 14
167 75 Bromma
070-762 33 16
b.hasselgren@telia.com

Ulric Anderson 72
Ulric Andersson, trafik- och byggfrågor, stadsdelsnämndens möten
Nockebyvägen 82

167 75 Bromma
070-699 58 85
ulric.andersson@hotmail.com


Tove Stenbeck, trafik- och byggfrågor, stadsdelsnämndens möten
Tunnlandsvägen 87
168 36 Bromma
08-26 55 45
tove.stenbeck@gmail.com

Linda Lövgren
Nockebyvägen 53
167 71 Bromma
070-883 86 96
linda.lovgren@gmail.com

Ulla Ericson 72
Ulla Ericson, grannstöd, grannsamverkan, byggplaner
Igelkottsvägen 75
167 57 Bromma
08-26 41 15
070-526 41 30
ericsonarna@gmail.com


Torbjörn Nilsson
, Park och trädgård, naturvårdsfrågor

Bergviksvägen 44
167 63 Bromma
08-651 73 02
torbjorn.nilsson@gmail.com

Bengt Jödahl.72
Bengt Jödahl
Thaliavägen 19
167 71 Bromma
08-564 378 95
070-550 19 12
bengt.jodahl@kontorsstadning.se

Erik Olsson
Västerleds församling
Ekesiöö