Ålstens

Styrelsen

Västerleds Trädgårdsstadsförenings styrelse
verksamhetsåret 2020–2021

  Fotograf: Falkuggla.
Björn Hasselgren, ordförande
Rättviksvägen 14
167 75 Bromma
070-762 33 16
b.hasselgren@telia.com


Torbjörn Nilsson,
vice ordförande
Park, trädgård och naturvårdsfrågor
Bergviksvägen 44
167 63 Bromma
08-651 73 02
torbjorn.nilsson@gmail.com


Johan Hilding, sekreterare
Igelkottsvägen 33
167 57 Bromma
070-376 83 67
jh@hilnet.se


Tony Ruster, kassör
Talgoxvägen 3
167 75 Bromma
08-26 44 14
070-417 76 09
tony.ruster@gmail.com


Christian Reimers, webbredaktör
Grävlingsvägen 50
167 56 Bromma
08-26 08 95
070-586 02 67
christian@vinghasten.se

Ulric Anderson 72
Ulric Andersson, trafik- och byggfrågor,
stadsdelsnämndens möten
Nockebyvägen 82

167 75 Bromma
070-699 58 85
ulric.andersson@hotmail.com


Tove Stenbeck, trafik- och byggfrågor,
stadsdelsnämndens möten

Tunnlandsvägen 87
168 36 Bromma
0721-550 222

tove.stenbeck@gmail.com


Linda Lövgren, omvärldsbevakning
Nockebyvägen 53
167 71 Bromma
070-883 86 96
linda.lovgren@gmail.com

Ulla Ericson 72
Ulla Ericson, grannstöd,
grannsamverkan, byggplaner

Igelkottsvägen 75
167 57 Bromma
08-26 41 15
070-526 41 30
ericsonarna@gmail.com


Gunilla Lonaeus Källner, kontakter med annonsörer
Grävlingsvägen 46
167 56 Bromma
073-901 51 91
nille@lonaeus.se

Måleributiken