Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

Styrelsen

Västerleds Trädgårdsstadsförening
Styrelsededamöter 2017–2018

Christian Reimers, ordförande
Grävlingsvägen 50
167 56 Bromma
08-26 08 95
070-586 02 67
christian@vinghasten.se

Tony Ruster, kassör och vice ordförande
Talgoxvägen 3
167 75 Bromma
08-26 44 14
070-417 76 09
tony.ruster@gmail.com


Henrik von Grothusen,
sekreterare
Rimmargatan 17
167 71 Bromma
08-25 05 34
0709-955043


Jan Svanberg, trädgårdsstadens kulturvärden
Sollerövägen 7
167 71 Bromma
08-25 64 11
jan.svanberg@miun.se

Ulric Anderson 72

Ulric Andersson, trafik- och byggfrågor, stadsdelsnämndens möten
Nockebyvägen 82

167 75 Bromma
070-699 58 85
ulric.andersson@hotmail.com

Tove Stenbeck, trafik- och byggfrågor, stadsdelsnämndens möten
Tunnlandsvägen 87
168 36 Bromma
08-26 55 45
tove.stenbeck@gmail.com

Petra Pfeiff, marknadsföring, annonsörskontakter
Nockebyvägen 38
167 71 Bromma
070-283 51 36
petra.pfeiff@gmail.com

Ulla Ericson 72

Ulla Ericson, grannstöd, grannsamverkan, byggplaner
Igelkottsvägen 75
167 57 Bromma
08-26 41 15
070-526 41 30
ericsonarna@gmail.com

Madeliené Fougelberg 72

Madeliené Fougelberg, byggplaner, hemsidan
Bällstavägen 241
168 53 Bromma
070-767 36 00
madeliene.fougelberg@telia.com

Bengt Jödahl.72

Bengt Jödahl
Thaliavägen 19
167 71 Bromma
08-564 378 95
070-550 19 12
bengt.jodahl@kontorsstadning.se

 

 

 

Erik Olsson
Måleributiken
Västerleds församling