Fjelkners

Styrelsen

Västerleds Trädgårdsstadsförenings styrelse
verksamhetsåret 2022–2023


Torbjörn Nilsson,
ordförande,
hemsidans digitala kartor

Bergviksvägen 44
167 63 Bromma
08-651 73 02
torbjorn.nilsson@gmail.com


Johan Hilding, kassör,
vice ordförande

Fleminggatan 28 5tr
112 32 Stockholm
070-376 83 67
jh@hilnet.se


Eva Maria Fenyö, sekreterare
Hermelinstigen 12
16757 Bromma
070-5596323
eva.maria.fenyo@gmail.com


Tony Ruster, kontakter med Villaägarna,
medlemsfrågor

Talgoxvägen 3
167 75 Bromma
070-417 76 09
tony.ruster@gmail.com


Christian Reimers, redaktör
Grävlingsvägen 50
167 56 Bromma
070-586 02 67
christian@vinghasten.se

Erica Olivius, medlemsvärvning,
kontakter med sponsorer och annonsörer
Orevägen 6

167 71 Bromma
076-397 51 11
erica.olivius@gmail.com


Tove Stenbeck, grannstödsbilen,
stadsdelsnämndens möten

Tunnlandsvägen 87
168 36 Bromma
0721-550 222
tove.stenbeck@gmail.com


Gunnar Ewetz, grannsamverkan,
kontakter med sponsorer och annonsörer
Brötvägen 29
167 66 Bromma
070-858 72 20
gunnar.ewetz@proveritas.se


Kicki Uggla,
byggnadsvård,

kulturvärden i park och trädgård
Brötvägen 6
167 66 Bromma
073-905 06 11
uggla.kicki@gmail.com

Sofia Erlandsson, byggnadsvård,
kulturvärden i bebyggelsen
Tjädervägen 18
167 66 Bromma
0706-399 881
Sofia.m.erlandsson@gmail.com

Adjungerad
Lars-Olov Fredriksson, materialförvaltning
Västerled 213
167 74 Bromma
073-244 48 11

Måleributiken