Ålstens

Styrelsen

Västerleds Trädgårdsstadsförenings styrelse
verksamhetsåret 2021–2022


Torbjörn Nilsson,
ordförande,
hemsidans digitala kartor

Bergviksvägen 44
167 63 Bromma
08-651 73 02
torbjorn.nilsson@gmail.com


Gunilla Lonaeus Källner, vice ordförande,
kontakter med sponsorer och annonsörer
Grävlingsvägen 46
167 56 Bromma
073-901 51 91
nille@lonaeus.se


Johan Hilding, kassör
Igelkottsvägen 33
167 57 Bromma
070-376 83 67
jh@hilnet.se


Eva Maria Fenyö, sekreterare,
park, trädgård och naturvårdsfrågor
Hermelinstigen 12
16757 Bromma
070-5596323
eva@fenyo.se


Tony Ruster, kontakter med Villaägarna
Talgoxvägen 3
167 75 Bromma
070-417 76 09
tony.ruster@gmail.com


Christian Reimers, webbredaktör, sociala medier
Grävlingsvägen 50
167 56 Bromma
070-586 02 67
christian@vinghasten.se

Ulric Anderson 72
Ulric Andersson, trafik- och byggfrågor,
grannsamverkan och grannstöd,
stadsdelsnämndens möten
Nockebyvägen 82

167 75 Bromma
070-699 58 85
ulric.andersson@hotmail.com


Tove Stenbeck, trafik- och byggfrågor,
stadsdelsnämndens möten

Tunnlandsvägen 87
168 36 Bromma
0721-550 222
tove.stenbeck@gmail.com


Gunnar Ewetz, grannsamverkan och grannstöd,
kontakter med sponsorer och annonsörer
Brötvägen 29
167 66 Bromma
070-858 72 20
gunnar.ewetz@proveritas.se

Sofia Erlandsson, byggnadsvård, förvaltningsprogrammet
Tjädervägen 18
167 66 Bromma
0706-399 881
Sofia.m.erlandsson@gmail.com


Kicki Uggla,
park, trädgård och naturvårdsfrågor,

byggnadsvård, förvaltningsprogrammet
Brötvägen 6
167 66 Bromma
073-905 06 11
uggla.kicki@gmail.com

Måleributiken