Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

2017/06/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Grannstöd – för din skull

VTF – och därmed du som medlem – bidrar till Grannstöds verksamhet, för närvarande med 10 000 kronor per år.

Grannstöd patrullerar dagtid på vardagar med bil i Bromma för att öka tryggheten och minska risken för inbrott och skadegörelse. En patrull består av två personer som arbetar ideellt och utan ersättning enbart för din och andra Brommabors trygghet.

Grannstödspatrullen gör många observationer under ett arbetspass. Det kan vara öppna och obevakade fönster och dörrar som inbjuder tjuvar att göra snabba tillslag. Redskap av olika slag kan hjälpa tjuvar att bryta sig in hos dig eller din granne. Oklippta häckar kan leda till att du blir skadeståndsskyldig om det händer en olycka på grund av skymd sikt i gathörn, cyklister skadas eller att man måste gå ut i gatan.

När patrullen gör en observation som de vill informera dig om, då fyller de i ett kort i A5-format och lägger i din brevlåda. På baksidan kryssar de för det som de vill göra dig uppmärksam på. Kortet ser ut så här:

2017/06/13
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brottsstatistik februari–maj

Villainbrotten på en lägre nivå

I början av året noterades många villa- och lägenhetsinbrott. Det är glädjande att notera att villa- och lägenhetsinbrotten under april och maj ligger på en väsentligt lägre nivå jämfört med årets första månader. Vi får hoppas att den trenden håller i sig under sommaren.

Inbrottsfrekvensen i bil är fortsatt hög. Det är främst BMW i villaområden som blir av med strålkastare, krockkuddar och GPS. På större parkeringsplatser använder tjuvarna störsändare vilket gör att bilen förblir olåst när ägaren lämnat bilen. Inbrott i hantverksbilar då verktyg stjäls är en ny typ av inbrott.

Läs polisens detaljerade månadsrapport här: Månadsbrev Bromma juni 2017

/Ulla Ericson

2017/06/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Vacker sommarkväll på Mälaren

   

Torsdag 7 juni. Lyckad utflykt med med ångfärjan Djurgården 3, byggd på O.A. Brodins varv i Gävle, 1897.

Drygt 60 medlemmarfrån Trädgårdsstadsföreningen fick uppleva en vacker sommarkväll. Tyvärr blev det något missförstånd med högtalaranläggningen, så vi fick inte höra så mycket av skepparen Claes Insulanders berättelser om sevärdheterna vi for förbi. Men utsikten från akterdäck var det inte något fel på.

   

Vi lade ut från kajen vid Sjöpavilljongen och fortsatte förbi Mälarhöjden, Kungshatt och bort till Skärholmens gård där vi vände. På hemvägen nosade vi på Essingeöarna på styrbords sida och Brommalandet på babord (och kunde tyvärr konstatera att den nya strandpromenaden längs Äppelviken inte alls smälter in lika bra i strandlinjen som den motsvarande promenaden på Essingesidan).

Henrik von Grothusen och Tove Stenbeck stod för inköp och servering. Buffén var både riklig och vackert uppdukad och dryckerna räckte ända till vi återvände till Alvik efter en tvåtimmars sjöresa.

   

Tack för allas insatser!

/Christian Reimers

2017/05/29
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ta hand om ditt hus. 7 juni, kl 14-18

Informationsdag om färgsättning och utvändig renovering

Onsdag 7 juni, kl 14–18
Måleributiken i Alvik, Drottningholmsvägen 175

Måleributikens diplomerade färgsättare välkomnar dig till olika stationer.

1. Färganalys
Ta med dig egna färgprover och få dem analyserade.

2. Allmän rådgivning
Ställ frågor till våra medarbetare om dina egna renoveringsplaner.

3. Trädgårdsstadens färger
Se vår utställning om traditionella färgprogram för Bromma.
Ny bok, Trädgårdsstadens Färger, om färgsättning och byggnadsvård.

4. Världens största färgprov
Hämta ditt ex av Måleributikens Färgvandringskarta. På kartan har vi märkt ut ett trettiotal Brommavillor som är målade med typiska Brommakulörer.

5. Presenter till alla
Välj ut 2 valfria provburkar med kulörer speciellt framtagna för trädgårdsstaden. Ta med dem hem.

Måleributiken bjuder på sin samlade kunskap – och en kopp kaffe med kaka.
Du behöver inte föranmäla dig. Ta med dig en vän och kom!

Välkommen!

2017/05/23
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrottsstatistik, april 2017

Tack och lov blev april en lugn månad när det gäller bostadsinbrott. Bilinbrotten var däremot desto fler. Traneberg, Bromma Blocks och Ulvsunda Industriområde (parkeringarna vid Bauhaus och City Gross) är, som tidigare, hårt utsatta. Ofta används störsändare. Kontrollera att bilen verkligen är låst när du handlar.

I bostadsområden är det attraktiva bildelar som stjäls. Det är främst BMW som drabbas av bildstölder. Ett annat vanligt brott är stölder av verktyg ur hantevkarnas bilar.

Ulla Ericson

 


Måleributiken
bokhandeln-2014
Västerleds församling

2017/05/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Öppet möte 30 maj kl 18.30-20.30

Hur vill du utveckla Brommas grönområden? Tyck till den 30 maj.

Stadsdelsförvaltningen inbjuder till ett öppet informations- och dialogmöte.
Alviks kulturhus, Gustavslundsvägen 168 A
Tisdag 30 maj kl 18.30–20.30

Träffa stadsdelens parkingenjörer, miljösamordnare och stadsmiljöutredare. Stockholms stadsträdgårdsmästare medverkar. Ställ frågor och framför tankar och förslag om parker, lekparker och naturreservat i Bromma.

Läs även VTF:s brev till ledamöterna i Bromma stadsdelsnämnd
Till Stadsdelsnämnden, inför 30 maj 2017

 

2017/04/18
av Christian Reimers
Inga kommentarer

En oerhört viktig dom för hela trädgårdsstaden

Stort grattis till kvarteret John Blund – och hela trädgårdsstaden!
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har upphävt Stadsbyggnadskontorets tidigare beslut att bevilja bygglov för två flerbostadshus inne på tomterna till Alviksvägen 128 och 130 i Smedslätten. Beslutet kan inte överklagas.
Domen i MÖD är principiellt oerhört viktig. I potten låg nämligen samtidigt ett mycket obehagligt prejudikat som hade fått konsekvenser för hela trädgårdsstaden. Om bygglovet hade vunnit laga kraft, då skulle Byggnadsnämnden i fortsättningen bli tvungen att säga ja varje gång någon ville uppföra ett flerfamiljshus på sin tomt. Läs mer här. 
Byggherren har tidigare köpt ytterligare en fastighet i kvarteret (Sunnerdahlsvägen 9) med avsikt att omvandla även den till bostadsrätter. Bara för några veckor sedan avvisade dock Stadsbyggnadskontoret hans bygglovsansökan, eftersom den planerade tillbyggnaden stred mot detaljplanen. Läs mer här.
/Christian Reimers

2017/04/18
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Båtutflykt 8 juni, kl 18–20

Båtutflykten är fulltecknad

Båtutflykt längs Mälarens stränder
Torsdag 8 juni, kl 18–20 (OBS nytt datum)

Vi har bokat ångfärjan Djurgården 3, byggd på O.A. Brodins varv i Gävle, 1897.

Läs mer om båten här.

Start och mål: vid kajen intill Sjöpaviljongen, Alvik/Tranebergs strand.
En kunnig guide kommer att berätta om allt vi far förbi.
Förfriskningar och tilltugg ingår i priset och serveras ombord.

Subventionerat pris: 100 kronor. Bjud gärna med en vän eller granne.
Betala kontant ombord på båten. Vi har plats får cirka 60 personer.
Anmäl dig här med ett enkelt mejl.

 

2017/04/08
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrottsstatistik mars 2017

Mars blev en »lugn« månad när det gäller villainbrott. Merparten av villainbrotten skedde dock i Västerled, se kartan i rapporten nedan.
 Bilinbrotten är rekordmånga Bromma, 91 stycken. De är spridda över hela området. Rattar, krockkuddar och gps – främst BMW – tillgrips, men också kvarlämnade stöldbegärliga tillhörigheter, främst vid Bromma Blocks/City Gross. En ny typ av inbrott i bil har dykt upp. Det är hantverksbilar som länsas på verktyg.
 Glöm inte bort att meddela dina grannar om du reser bort i påsk.

Ulla Ericson

Läs hela rapporten här: Månadsbrev Bromma april 2017

2017/03/10
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Villainbrotten minskade i februari

Under februari har tack och lov färre inbrott inträffat jämfört med januari. Ett vanligt tillvägagångssätt är inbrott från balkong på övervåningen med hjälp av stege eller stuprör.  Se till att balkongdörrarna är spärrade så att de inte går att öppna med ett enkelt handgrepp. Inbrottstjuven krossar balkongrutan och sen är det bara att öppna dörren.

Under november 2016 anmäldes 46 inbrott i villa och 40 i lägenhet. Under december lugnade det sig lite jämfört med november. I januari 2017 blev det åter en kraftig ökning av villainbrotten. Däremot minskade lägenhetsinbrotten i Bromma under januari till totalt 12.

Under februari månad har villainbrotten minskat ytterligare. Totalt 14 anmälda villainbrott och 12 anmälda lägenhetsinbrott. Drabbade områden är Norra Ängby, Abrahamsberg, Olovslund, Ålsten, Äppelviken samt Traneberg.

Läs hela månadsrapporten här: Inbrottsstatistik mars 2017