Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

2017/09/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF stöder Gröna Västerleds medborgarförslag

Föreningen Gröna Västerled, lyckades i fjol förhidra att 300 lägenheter byggdes längs Västerleds södra sida mellan Orrspelsvägen och Urbergsvägen. Skogen räddades, bland annat tack vare tunga miljöargument.
Nu går Gröna Västerled vidare och har skrivit ett Medborgarförslag till Bromma Stadsdelsnämnd där de föreslår att staden ska ge skogen ett så kallat biotopskydd. Det är det sammanhängande skogspartiet som sträcker sig från Olovslundsdammen, österut längs Västerleds södra sida till Nyängsparken via Storskogen och Ålstensskogen ner till Mälaren som pekas ut som särskilt skyddsvärt.
När stadsdelen planerades på 1920-talet sparades grönområdet från bebyggelse. På så sätt fick man en bra balans mellan bebyggelse och naturmark och de boende fick tillgång till många fina ekostystemtjänster. Genom att ta tillvara de ekosystemtjänster som naturen bjuder på, ökas människans välbefinnande.
Västerleds Trädgårdsstadsförening har också udertecknat Medborgarförslaget. Läs hela skrivelsen här: Medborgarförslag 13 sept 17

2017/09/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brottsstatistik juni-juli

I Bromma har sommaren varit ganska lugn när det gäller bostadsinbrott. Även under juli var det lugnare än ”normalt”. Bilinbrotten fortsätter att vara många. Hantverksbilar länsas på verktyg och framför allt gps och orginalstereoapparater stjäls ur bilar.

Ur polisens septemberrapport:
Fortsätt att vara noga med vaksamheten i Era grannsamverkansföreningar nu när höstmörkret faller in. Glöm inte att sätta timrar m.m. I ett mörklagt hus är ingen hemma om klockan är sen em/tidig kväll. Titta till varandras bostä-der/villor. Göm undan Ert stöldbergärliga gods, pass, pengar, smycken, elektro-nik m.m. Förvara inte bilnycklarna i hallen i handväskan eller i jackfickan.

Läs hela rapporten här: Månadsbrev Bromma september 2017

2017/07/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Förslag till ny översiktsplan. Så ska Bromma »stadsutvecklas«.

Lagom till semestern öppnar Stadsbyggnadskontoret en utställning över Stockholmns nya översiktsplan. Utställningen pågår från 30 juni till 3 september. Förslaget visas på entréplanet i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, samt i Stockholmsrummet i Kulturhuset under ordinarie öppettider.

Utställningen är resultatet av ett ambulerande samråd som pågick under hösten-vintern 2016–2017, runt om i Stockholm. Brommaborna inbjöds att ta del av materialet vid ett särskilt möte på Brommaplan i november.

I slutet av 2017 ska översiktsplanen godkännas av Byggnadsnämnden och sedan antas av Kommunfullmäktige i början av 2018. För den som vill sätta sig in i hur Stadsbyggnadskontoret tänker sig Stockholm 2030 finns det nu 1 144 sidor att läsa, fördelade på nio pdf:er som går att ladda ner på stadens hemsida.

På bloggen BaraBromma finns ett längre inlägg om hur Bromma kommer att påverkas av översiktsplanen.

2017/06/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Grannstöd – för din skull

VTF – och därmed du som medlem – bidrar till Grannstöds verksamhet, för närvarande med 10 000 kronor per år.

Grannstöd patrullerar dagtid på vardagar med bil i Bromma för att öka tryggheten och minska risken för inbrott och skadegörelse. En patrull består av två personer som arbetar ideellt och utan ersättning enbart för din och andra Brommabors trygghet.

Grannstödspatrullen gör många observationer under ett arbetspass. Det kan vara öppna och obevakade fönster och dörrar som inbjuder tjuvar att göra snabba tillslag. Redskap av olika slag kan hjälpa tjuvar att bryta sig in hos dig eller din granne. Oklippta häckar kan leda till att du blir skadeståndsskyldig om det händer en olycka på grund av skymd sikt i gathörn, cyklister skadas eller att man måste gå ut i gatan.

När patrullen gör en observation som de vill informera dig om, då fyller de i ett kort i A5-format och lägger i din brevlåda. På baksidan kryssar de för det som de vill göra dig uppmärksam på. Kortet ser ut så här:

Och omvänt: vill du rapportera något till Grannstödsbilen? Ring 070-600 59 94

2017/06/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Grannstöd – för din skull

VTF – och därmed du som medlem – bidrar till Grannstöds verksamhet, för närvarande med 10 000 kronor per år.

Grannstöd patrullerar dagtid på vardagar med bil i Bromma för att öka tryggheten och minska risken för inbrott och skadegörelse. En patrull består av två personer som arbetar ideellt och utan ersättning enbart för din och andra Brommabors trygghet.

Grannstödspatrullen gör många observationer under ett arbetspass. Det kan vara öppna och obevakade fönster och dörrar som inbjuder tjuvar att göra snabba tillslag. Redskap av olika slag kan hjälpa tjuvar att bryta sig in hos dig eller din granne. Oklippta häckar kan leda till att du blir skadeståndsskyldig om det händer en olycka på grund av skymd sikt i gathörn, cyklister skadas eller att man måste gå ut i gatan.

När patrullen gör en observation som de vill informera dig om, då fyller de i ett kort i A5-format och lägger i din brevlåda. På baksidan kryssar de för det som de vill göra dig uppmärksam på. Kortet ser ut så här:

Erik Olsson
Västerleds församling
Ekesiöö

2017/06/13
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brottsstatistik februari–maj

Villainbrotten på en lägre nivå

I början av året noterades många villa- och lägenhetsinbrott. Det är glädjande att notera att villa- och lägenhetsinbrotten under april och maj ligger på en väsentligt lägre nivå jämfört med årets första månader. Vi får hoppas att den trenden håller i sig under sommaren.

Inbrottsfrekvensen i bil är fortsatt hög. Det är främst BMW i villaområden som blir av med strålkastare, krockkuddar och GPS. På större parkeringsplatser använder tjuvarna störsändare vilket gör att bilen förblir olåst när ägaren lämnat bilen. Inbrott i hantverksbilar då verktyg stjäls är en ny typ av inbrott.

Läs polisens detaljerade månadsrapport här: Månadsbrev Bromma juni 2017

/Ulla Ericson

2017/06/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Vacker sommarkväll på Mälaren

   

Torsdag 7 juni. Lyckad utflykt med med ångfärjan Djurgården 3, byggd på O.A. Brodins varv i Gävle, 1897.

Drygt 60 medlemmarfrån Trädgårdsstadsföreningen fick uppleva en vacker sommarkväll. Tyvärr blev det något missförstånd med högtalaranläggningen, så vi fick inte höra så mycket av skepparen Claes Insulanders berättelser om sevärdheterna vi for förbi. Men utsikten från akterdäck var det inte något fel på.

   

Vi lade ut från kajen vid Sjöpavilljongen och fortsatte förbi Mälarhöjden, Kungshatt och bort till Skärholmens gård där vi vände. På hemvägen nosade vi på Essingeöarna på styrbords sida och Brommalandet på babord (och kunde tyvärr konstatera att den nya strandpromenaden längs Äppelviken inte alls smälter in lika bra i strandlinjen som den motsvarande promenaden på Essingesidan).

Henrik von Grothusen och Tove Stenbeck stod för inköp och servering. Buffén var både riklig och vackert uppdukad och dryckerna räckte ända till vi återvände till Alvik efter en tvåtimmars sjöresa.

   

Tack för allas insatser!

/Christian Reimers

2017/05/29
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ta hand om ditt hus. 7 juni, kl 14-18

Informationsdag om färgsättning och utvändig renovering

Onsdag 7 juni, kl 14–18
Måleributiken i Alvik, Drottningholmsvägen 175

Måleributikens diplomerade färgsättare välkomnar dig till olika stationer.

1. Färganalys
Ta med dig egna färgprover och få dem analyserade.

2. Allmän rådgivning
Ställ frågor till våra medarbetare om dina egna renoveringsplaner.

3. Trädgårdsstadens färger
Se vår utställning om traditionella färgprogram för Bromma.
Ny bok, Trädgårdsstadens Färger, om färgsättning och byggnadsvård.

4. Världens största färgprov
Hämta ditt ex av Måleributikens Färgvandringskarta. På kartan har vi märkt ut ett trettiotal Brommavillor som är målade med typiska Brommakulörer.

5. Presenter till alla
Välj ut 2 valfria provburkar med kulörer speciellt framtagna för trädgårdsstaden. Ta med dem hem.

Måleributiken bjuder på sin samlade kunskap – och en kopp kaffe med kaka.
Du behöver inte föranmäla dig. Ta med dig en vän och kom!

Välkommen!

2017/05/23
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrottsstatistik, april 2017

Tack och lov blev april en lugn månad när det gäller bostadsinbrott. Bilinbrotten var däremot desto fler. Traneberg, Bromma Blocks och Ulvsunda Industriområde (parkeringarna vid Bauhaus och City Gross) är, som tidigare, hårt utsatta. Ofta används störsändare. Kontrollera att bilen verkligen är låst när du handlar.

I bostadsområden är det attraktiva bildelar som stjäls. Det är främst BMW som drabbas av bildstölder. Ett annat vanligt brott är stölder av verktyg ur hantevkarnas bilar.

Ulla Ericson

 


2017/05/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Öppet möte 30 maj kl 18.30-20.30

Hur vill du utveckla Brommas grönområden? Tyck till den 30 maj.

Stadsdelsförvaltningen inbjuder till ett öppet informations- och dialogmöte.
Alviks kulturhus, Gustavslundsvägen 168 A
Tisdag 30 maj kl 18.30–20.30

Träffa stadsdelens parkingenjörer, miljösamordnare och stadsmiljöutredare. Stockholms stadsträdgårdsmästare medverkar. Ställ frågor och framför tankar och förslag om parker, lekparker och naturreservat i Bromma.

Läs även VTF:s brev till ledamöterna i Bromma stadsdelsnämnd
Till Stadsdelsnämnden, inför 30 maj 2017