Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

2017/12/08
av Christian Reimers
Inga kommentarer

93 inbrott i november

November månad blev som befarat en månad med hög brottslighet i Bromma November är en månad där vi varje år ser en ökning av inbrotten. Under november 2016 begicks det totalt 95 st inbrott och stölder inklusive försök i villa, radhus samt lägenhet. Siffran för 2017 är 93 st.

Villor och lägenheter längs tunnelbanans gröna linje är särskilt utsatta.

December är inte mycket bättre ur inbrottssynpunkt. Prata med Era grannar nu inför stundande jul- och nyårshelg. Ni som har en aktiv grannsamverkan organiserade med Era grannar har en stor fördel av att vara aktiva med varandra.

Läs hela månadsrapporten här: Månadsbrev Bromma december 2017

2017/11/22
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Polisens rapport, november 2017

Polisens senaste brottsstatistik för Bromma ger en delvis missvisande bild av dagsläget. Visserligen noteras en kraftig ökning av inbrotten mellan september och oktober, men ökningen har därefter accelererat ytterligare.

Polisen berättar mer om sitt pågående arbete:
Med anledning av inbrottsökningen senaste 2 veckorna har följande åtgärder vidtagits av polisen under veckan: 
– Grannstödsbilarna dirigeras som alltid till utsatta områden varje morgon.
– Detta mail går ut till kontaktpersoner i grannsamverkan, med uppmaning om ökad vaksamhet.
– Media informerad och artiklar i båda Brommatidningarna har kommit/ är på gång. Kontakt ska tas med Vällingby/H-by media.
– Områdespoliserna har fördelat sig mellan Bromma och Hässelby-Vällingby och patrullerar utsatta områden.
– Ingripandeverksamheten, d.v.s radiobilspatrullerna, informeras via utsättningar och uppmanas patrullera i områdena.
– Länstrafiken, Hundenheten samt Rytteriet planerar in att patrullera framöver olika tider under nästkommande månader.

Signalement
på inbrottstjuvar (såväl kvinnor som män) har varit personer med ryggsäck som troligen åker spårvagn eller gröna t-banelinjen eller blir avsläppt av bil, går i området, fotograferar, rekar eller gör inbrott (ofta grupperingar från andra länder). Många av Er har kännedom om detta redan.

Andra gärningsmän har visat sig vara ungdomar som färdas med bil där bilen kan ha parkerats i närheten av inbrottet. Håll utkik. Fotografera misstänkta. Lämna tips.

Ring 114 14
Vid icke akuta situationer och för att få kontakt med personer i ditt närpolisområde

Ring 112
Under pågående brott eller i annan akut situation

Ring 010-56 902 21
Tipstelefon (iakttagelser gällande bostadsinbrott)

Läs hela månadsrapporten här: Månadsbrev Bromma november 2017

2017/11/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Alviks bibliotek, 22 nov kl 19

Tips:
Föreläsning om »Trädgårdsstadens Färger« på Alviks bibliotek, 22 november kl 19.
Arkitekten Helena Hambraeus och konstnären Elvy Engelbrektson berättar om det speciella med de hundraåriga kulturmiljöerna i Bromma och andra trädgårdsstäder i Sverige. Vad är det som gör trädgårdsstaden till en så attraktiv boendeform även för moderna människor? Vad är det som skapar karaktären i stadsplanen och åt byggnader och trädgårdar från tidsepoker med olika stilideal? Signering/specialpris.

Fri entré. Ingen föranmälan.

Läs mer på bibliotekets hemsida

2017/11/08
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Bostadsmarknaden hösten 2017

Välkommen till ett hyperaktuellt seminarium!
Vad är det som händer? Hur ska jag tänka nu?
Speciellt för dig som bor i Bromma/Västerled

Torsdag 23 november kl 18.00 – 20.30
Salkhallen, Alviks Torg. Björn Borg-rummet

Program

Den nya marknadssituationen
– 7 faktorer som påverkar bostadens värde
– Branschens budskap till köpare/säljare
– Psykologiska faktorer – så påverkas marknaden
Johan Nordenfelt och Rune Granlund, Erik Olsson

Värdehöjande åtgärder
– Så höjer du värdet på din bostad
Ulf Åkerstedt, Erik Olsson

Aktuella skattefrågor
– Hot och möjligheter, valåret 2018
– Utlandsflytt
Johan Sander, Deloitte Private Client Services

Ingen avgift. Vi bjuder på ett glas och lite tilltugg.
Begränsat antal platser (50).
Anmäl dig redan i dag    info@vasterleds.se

Ett samarbete mellan Västerleds Trädgårdsstadsförening och
Erik Olsson Fastighetsförmedling

Skriv ut inbjudan här:  Bostadsmarknaden 23 nov

2017/10/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrottsstatistik, september

Polisens inbrottsstatistik för september 2017
Det blev en ganska lugn månad i Västerled liksom i övriga Bromma när det gäller inbrott i villor och lägenheter. Några av inbrottsförsöken har skett nattetid. I ett hus vaknade man av att larmet gick. I trappan mötte innehavaren en person som då vände och sprang ut. Vid ett annat försök försökte någon rycka upp altandörren. Även dessa försök har skett nattetid, trots att folk har sovit huset.

Bilinbrotten blir bara fler och fler
För närvarande verkar multimediautrustning vara mest intressant för tjuvarna. Hela paneler stjäls och drabbade märken är som vanligt BMW men även VW. Västerled är dock mer förskonat än stadsdelar längre ut i Bromma.
Nedan finner du en sammanställning över inbrott stadsdelsvis.

Allhelgonatider – inbrotten ökar dag för dag
Statistiken ovan är en månad gammal. Nu, när vi har vintertid och eftermiddagarna blir mörkare, brukar inbrotten öka markant. Den senaste helgen (28-29 oktober) rapporterades inte mindre än fem inbrott i Smedslätten och Nockeby. På Facebook-sidan Aktuella händelser i Bromma visar en drabbad villaägare bilder från ett pågående inbrott på Herman Ygbergs väg.

  • Tänk på att ha fönster och dörrar ordentligt låsta – även när du är hemma.
  • Aktivera villalarmet – även när du sover eller går ut med hunden.
  • Och lämna ljuset tänt – även när du inte är hemma.
bokhandeln-2014
Måleributiken
Erik Olsson

2017/09/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Volkswagen hoppar av Grannstöd

De senaste åren har VW ställt en bil till Grannstöds förfogande för att kunna patrullera på gatorna i Bromma på dagtid. Ett femtiotal seniorer turas om att köra bilen och göra iakttagelser, notera, rapportera och hålla ett öga på konstigheter som uppträder i vårt närområde. Du känner säkert igen bilen.
Volontärerna i bilen gör ett mycket bra jobb. De rullar runt på våra gator så gott som varje dag. Efter varje avslutad tur rapporterar de sina iakttagelse till polisen. Och bara det faktum att bilen rullar i området har en avskräckande inverkan på inbrottstjuvar.
Men nu har VW sagt upp kontraktet och för att Grannstöd inte ska stå utan bil har de köpt loss den. Därmed tömmer Grannstöd sin kassa. Ett par privatpersoner har till och med lånat ut egna pengar och Västerleds Trädgårdsstadsförening har förskotterat sitt bidrag för 18 månader framåt. Verksamheten kan fortsätta utan avbrott, men Grannstöd lever tills vidare under mycket knappa omständigheter.
Vill du stödja Grannstöds verksamet? Anmäl dig du också. För att täcka hela Bromma behövs chaufförer och bisittare med lokalkännedom från alla områden! Du erbjuds personlig introduktion i bilen av Grannstöds bilansvariga och utbildning för uppdraget ges på Polisstationen vid Brommaplan. Läs mer på Grannstöds hemsida.

2017/09/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF stöder Gröna Västerleds medborgarförslag

Föreningen Gröna Västerled, lyckades i fjol förhidra att 300 lägenheter byggdes längs Västerleds södra sida mellan Orrspelsvägen och Urbergsvägen. Skogen räddades, bland annat tack vare tunga miljöargument.
Nu går Gröna Västerled vidare och har skrivit ett Medborgarförslag till Bromma Stadsdelsnämnd där de föreslår att staden ska ge skogen ett så kallat biotopskydd. Det är det sammanhängande skogspartiet som sträcker sig från Olovslundsdammen, österut längs Västerleds södra sida till Nyängsparken via Storskogen och Ålstensskogen ner till Mälaren som pekas ut som särskilt skyddsvärt.
När stadsdelen planerades på 1920-talet sparades grönområdet från bebyggelse. På så sätt fick man en bra balans mellan bebyggelse och naturmark och de boende fick tillgång till många fina ekostystemtjänster. Genom att ta tillvara de ekosystemtjänster som naturen bjuder på, ökas människans välbefinnande.
Västerleds Trädgårdsstadsförening har också udertecknat Medborgarförslaget. Läs hela skrivelsen här: Medborgarförslag 13 sept 17

2017/09/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brottsstatistik juni-juli

I Bromma har sommaren varit ganska lugn när det gäller bostadsinbrott. Även under juli var det lugnare än ”normalt”. Bilinbrotten fortsätter att vara många. Hantverksbilar länsas på verktyg och framför allt gps och orginalstereoapparater stjäls ur bilar.

Ur polisens septemberrapport:
Fortsätt att vara noga med vaksamheten i Era grannsamverkansföreningar nu när höstmörkret faller in. Glöm inte att sätta timrar m.m. I ett mörklagt hus är ingen hemma om klockan är sen em/tidig kväll. Titta till varandras bostä-der/villor. Göm undan Ert stöldbergärliga gods, pass, pengar, smycken, elektro-nik m.m. Förvara inte bilnycklarna i hallen i handväskan eller i jackfickan.

Läs hela rapporten här: Månadsbrev Bromma september 2017

2017/07/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Förslag till ny översiktsplan. Så ska Bromma »stadsutvecklas«.

Lagom till semestern öppnar Stadsbyggnadskontoret en utställning över Stockholmns nya översiktsplan. Utställningen pågår från 30 juni till 3 september. Förslaget visas på entréplanet i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, samt i Stockholmsrummet i Kulturhuset under ordinarie öppettider.

Utställningen är resultatet av ett ambulerande samråd som pågick under hösten-vintern 2016–2017, runt om i Stockholm. Brommaborna inbjöds att ta del av materialet vid ett särskilt möte på Brommaplan i november.

I slutet av 2017 ska översiktsplanen godkännas av Byggnadsnämnden och sedan antas av Kommunfullmäktige i början av 2018. För den som vill sätta sig in i hur Stadsbyggnadskontoret tänker sig Stockholm 2030 finns det nu 1 144 sidor att läsa, fördelade på nio pdf:er som går att ladda ner på stadens hemsida.

På bloggen BaraBromma finns ett längre inlägg om hur Bromma kommer att påverkas av översiktsplanen.

2017/06/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Grannstöd – för din skull

VTF – och därmed du som medlem – bidrar till Grannstöds verksamhet, för närvarande med 10 000 kronor per år.

Grannstöd patrullerar dagtid på vardagar med bil i Bromma för att öka tryggheten och minska risken för inbrott och skadegörelse. En patrull består av två personer som arbetar ideellt och utan ersättning enbart för din och andra Brommabors trygghet.

Grannstödspatrullen gör många observationer under ett arbetspass. Det kan vara öppna och obevakade fönster och dörrar som inbjuder tjuvar att göra snabba tillslag. Redskap av olika slag kan hjälpa tjuvar att bryta sig in hos dig eller din granne. Oklippta häckar kan leda till att du blir skadeståndsskyldig om det händer en olycka på grund av skymd sikt i gathörn, cyklister skadas eller att man måste gå ut i gatan.

När patrullen gör en observation som de vill informera dig om, då fyller de i ett kort i A5-format och lägger i din brevlåda. På baksidan kryssar de för det som de vill göra dig uppmärksam på. Kortet ser ut så här:

Och omvänt: vill du rapportera något till Grannstödsbilen? Ring 070-600 59 94