Ålstens

2019/09/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF JO-anmäler Stadsbyggnadskontoret

Trädgårdsstadsföreningen har tidigare i år (19 maj) gjort en anmälan av olovligt byggande på fastigheten Huldran 10, Herman Ygbergs väg 11 i Smedslätten. Läs mer här.

Stadsbyggnadskontoret har inte svarat på skrivelsen. Därefter har SBK även godkänt en felaktigt placerade P-plats på tomten, utan att tillfråga Trafikkontoret. SBK har därmed i praktiken sanktionerat biltrafik på gångvägen Huldrestigen. Trafikkontoret har bekräftat misstaget, men vill inte ingripa.

VTF har den 9 september JO-anmält Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret för oskicklig och felaktig handläggning. Ärendet är även anmält hos Länsstyrelsen och Stockholms stadsrevision.

VTF ser med oro på hur okunskap och nonchalans allvarligt och ohjälpligt skadar trädgårdsstadens hundraåriga miljö- och kulturvärden. Regler och lagar ska inte kunna sättas åsido ”av misstag”. Läs JO-anmälan här.

2019/05/24
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Bengt Jödahl 1947–2019

Vår mångårige styrelsemedlem Bengt Jödahl har avlidit på Stockholms sjukhem den 19 maj 2019. Jag fick ett sms från hans fru Susanna i går (23/5). Det hade gått väldigt fort på slutet. Medicinerna slutade att verka. Bengt blev 71 år.

Bengt fick diagnosen malignt melanom i vintras och han genomgick en tuff behandling under våren. Han kände sig bättre i april och meddelade då att han avsåg att fullfölja sitt åtagande i styrelsen. Jag talade med Bengt för ca två veckor sedan. Då lät han kraftfull på rösten, men jag förstod att han hade det kämpigt. Ändå pratade vi om framtiden och hans önskan var att komma tillbaka till styrelsen till hösten.

En väldigt sorglig nyhet. Jag minns Bengt som en vänlig och ansvarstagande person. Han var alltid säker i sina ekonomiska bedömningar och han hade en klar uppfattning om vad som var rätt och rimligt. Vi kommer att sakna Bengt som kamrat och som styrelsemedlem.

För Trädgårdsstadsföreningens styrelse
Christian Reimers, ordförande


2019/05/19
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Trädgårdsstadsföreningen anmäller svartbygge

Västerleds Trädgårdsstadsförening har gjort en anmälan av olovligt byggande på fastigheten Herman Ygbergs väg 11 (Huldran 10). Ett nyuppfört parhus i trägården – som med några få kvadratdecimeters marginal och tack vare en onaturligt snedkapad husgavel och ett lika onaturligt utskjutande övervåning håller sig innanför byggrätten (203 kvm) – har under våren kompletterats med ytterligare två byggnader som inte ingår i bygglovet.

En av två byggnader som saknar bygglov.

Utöver de två »svarta« förrådssbyggnaderna anmäler Trädgårdsstadsföreningen även parkeringsplatser som byggts på inne på tomten, utan bygg- eller marklov. Parkeringsplatserna kan dessutom endast nås genom att köra in via Huldrestigen, en gångväg.

Sen tomträtterna började att säljas ut på 1990-talet, hotas trädgårdsstadens unika karaktär av så kallade spontanförtätningar – hela tiden. Det är därför av största vikt för trädgårdsstaden i Bromma att gällande detaljplaner respekteras, skriver Trädgårdsstadsföreningen i sin anmälan, och de kräver att Stadsbyggnadskontoret vidtar sanktioner mot dett olovliga byggandet vid Herman Ygbergs väg 11.

Beställ hela skrivelsen här.

2019/04/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Villainbrotten fortsätter att minska

Inbrotten i bostad har minskat i hela Sverige under 2018 och så även i Bromma. Totalt anmäldes 17 000 bostadsinbrott under 2018. Det är en minskning med 5 510 an-mälningar (−24 %), jämfört med 2017. Minskningen märks främst för anmälda inbrott i villa och radhus (−28 %), men även antalet anmälda lägenhetsinbrott minskade (−19 %).

Under december anmäldes endast 1 st villainbrott i Bromma samt 2 st försök.

Läs hela rapporten här.

2019/04/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF:s svar om Alvik östra

Tidsfristen för att lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret på programförslaget för Alvik östra går ut i dag (3/4). I Trädgårdsstadsföreningens skrivelse tar vi upp åtta aspekter på förslaget:

  1. Bevara trädgårdsstaden
  2. Skolans placering
  3. SALK-hallen
  4. ”Burken” på berget
  5. Minska barriären med gångbro
  6. Fabriksområdet
  7. Trafiken
  8. Strandlinjen

Läs hela skrivelsen här.

Ekesiöö
bokhandeln-2014
Erik Olsson

2019/03/31
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte 11 april

Torsdag 11 april 2019 kl 18.30

Årsmöte med Västerleds Trädgårdsstadsförening
Tunnlandsvägen 97 (nära Brommaplan) Karta

Kom gärna med en frisk aptit. Föreningen bjuder på buffé och dryck.
Anmäl dig i förväg, enklast genom ett enkelt mejl här.

PROGRAM
Föredrag av Anders Wahlgren, född 1946 i Stockholm och Brommabo sedan decennier. Han är författare och regissör och särskilt känd för sina dokumentärfilmer om gamla tiders Stockholm. Anders berättar om Stockholm med utgångspunkt från sin bok Staden vi har till låns.

Anders Wahlgren, Brommabo, författare och regissör.

Efter föredraget vidtar årsmötet. 

Årsmöteshandlingar
Dagordning, Årsmöte 2019
Valberedningens förslag 2019
Årsredovisning 2018

Välkommen!

2019/03/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Öppet hus om Alvik Östra

Det var ett välbesökt möte om Alvik Östra som anordnades på Alviks kulturhus i torsdags (7/3). Stadsbyggnadskontoret bjöd in till så kallat programsamråd, men flera andra av kommunens planeringsverksamheter var också närvarande.

Till och med ståplatserna tog slut när Stadsbyggnadskontoret bjöd in till samråd.

Många hade kommit för att säga sin mening och förväntningarna på »samrådet« var högt ställda. Tyvärr blev blev det mest en ensidig föredragning av stadens tjänstemän, som visade några reklamfilmer och presenterade sina visioner.

Det blir trångt! 1800 bostäder i täta stadskvarter med åttavåningshus. Nya skolor, en ny idrottshall. Ett nytt bostadsområde i skogsslänten mellan Drottningholmsvägen och Tranebergs strand. Nya byggnader ända uppe på Runda vägen. Salkhallen byggs in och omgärdas av nya bostadshus. JM och de andra »bostadsutvecklarna« har tagit i så det knakar. Liljeholmen kommer att verka ljust och luftigt i jämförelse med vad man nu planerar i Alvik.

Trädgårdsstadsföreningen kommer att lämna in en skrivelse där vi avråder från den alldeles för täta och höga överexploateringen i Alvik Östra. Och för var och en som vill lämna in synpunkter på förslaget finns det tid fram till den 3 april. Det är viktigt att lämna skriftliga kommentarer. Endast skriftliga synpunkter kommer att beaktas i stadens fortsatta planeringsprocess.  

Blanketten finns här

Du kan även skriva ett vanligt mejl till Stadsbyggnadskontoret
Ange Diarienummer 2013-06204 Läs mer om programförslaget här

2019/02/27
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brommaparkering i riksmedia

Prakeringsavgifterna i Bromma engagerar inte bara lokaltidningarna. I måndags (25/2) skrev initiativtagaren till parkeringsöverklagandet, trafikexperten och Ålstensbon Jan Söderström, på DN-debatt: »Parkeringsavgifterna har blivit en osund intäktskälla för att förbättra den kommunala budgeten.« Läs hela artikeln här.

Och i tisdags (26/2) hade Jan Söderströms artikel inspirerat DN till en ledare med rubriken: »Parkeringsavgifterna får inte vara kommunernas sedelpress.« Läs hela texten här.

Den 26 mars kommer Jan Söderström till Trädgårdsstadsföreningens seminarium i Bromma gymnasium. Inbjudan kommer inom kort, men anteckna datum redan nu.

2019/02/21
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Nya P-avgifter i Bromma

Lokaltidningarna rapporterar i dag (20/2) om att Trafikkontoret ska återinföra P-avgifter i vissa delar av Bromma. Omskyltningen påbörjas i nästa vecka och beräknas vara klar i slutet av april. De nya reglerna börjar gälla så fort skyltarna är på plats.

Jag har i dag talat med Jan Söderström, som överklagade de generella P-avgifterna i hela trädgårdsstaden i höstas. Han är trots allt ganska positiv till den nya indelningen av fria och avgiftsbelagda gator, som han betraktar som väl balanserad.

Det är i huvudsak den norra delen, som ligger mindre än 500 meter från tunnelbanestationerna, som beläggs med P-avgifter. Det vill säga de områden är infartsparkeringen är ett större problem för det boende. De inre och södra delarna av området blir befriade.

Har du synpunkter på hur gränsdragningarna är gjorda i detalj? Kontakta Trädgårdsstadsföreningen omgående. Jan Söderström kommer – om så är befogat – att hjälpa till med att överklaga. Överklagande måste i så fall ske inom tre veckor.

Mejla till Trädgårdsstadsföreningen: info@vasterleds.se

Christian Reimers