Ålstens

2020/12/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inte ett enda villainbrott i oktober!

Polisen lämnar numer inte så utförliga månadsrapporter och statistik om inbrotten i Västerort. Hans Kempe har dock meddelat muntligen att inte ett enda villainbrott inträffade i Bromma under oktober. Det förändrade beteendet har säkert med Coronasituationen att göra. Dels är det folk hemma i villor och lägenheter unders dagtid, dels är gränstrafiken mer begränsad.

Inbrotten i BMW-bilar har minskat, men nu stjäls i stället katalysatorer. Bildelarna skeppas österut via Nynäshamn. En ny brottskategori är att ligor åker runt och länsar cykelparkeringar. Stora mängder cyklar lastas på tjuvarnas fordon och transporteras bort.

2020/10/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ny ordförande för VTF

I onsdags (7/10) genomfördes VTF:s årsmöte 2020 i Bromma gymnasium. Mötet var uppskjutet från i april på grund av coronapandemin.

Björn Hasselgren valdes till ny ordförande.

Övriga ledamöter:
Torbjörn Nilsson, vice ordförande
Tony Ruster, kassör
Johan Hilding, sekreterare
Tove Stenbeck
Ulla Ericson
Ulrik Andersson
Linda Lövgren
Christian Reimers
Gunilla Lonaeus Källner

Läs hela årsmötesprotokollet här


2020/09/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte 7 oktober

Välkommen till ett på grund av Covid-19 framflyttat årsmöte för Västerleds Trädgårdsstadsförening.

7 oktober 2020 kl 18 – ca 19
Bromma gymnasium (1 trappa upp till vänster, caféet intill aulan)
Endast årsmöte. Inget föredrag denna gång. Kaffe/kaka serveras.

Åtgärder har vidtagits för att kunna genomföra årsmötet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Därför vill vi att du föranmäler ditt deltagande. Enklast genom att mejla till info@vasterleds.se

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag

Välkommen!
Styrelsen

2020/05/14
av Christian Reimers
Inga kommentarer

SvD Debatt om avloppstunneln

Mats Renhuldt, ekonom och författare till boken 10 bortspolade miljarder. Rapport om en onödig avloppstunnel, har i dag (14/5) tillsammans med åtta andra opinionsbildare skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sprängningarna för den 14 km långa tunneln började i veckan. Först nu har en av de stora rikstidningarna öppnat spalterna för en granskning av detta onödiga mångmiljardslöseri.

Läs hela artikeln här.

Med anledning av SvD-artikeln startades i dag också en namninsamling mot tunnelbygget.

Till namninsamlingen.

2020/05/05
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ny ordförande och två nya ledamöter i ny interimsstyrelse

Valberedningens förslag till interimsstyrelse för 2020/2021.
Utses och arbetar från den 1 maj 2020, tills formellt val kan genomföras vid ett senarelagt årsmöte.

Ordförande: Björn Hasselgren. Nyval, ett år.

Ledamot: Tove Stenbeck. Omval, två år.
Ledamot: Torbjörn Nilsson. Omval, två år.
Ledamot: Christian Reimers. Omval, två år.
Ledamot: Gunilla Lonaeus Källner. Nyval, två år.
Ledamot: Johan Hilding. Nyval, två år.

Ledamot: Tony Ruster. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Ulla Ericson. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Ulric Andersson. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Linda Lövgren. Vald 2019–21, fullföljer.

Ordinarie årsmöte kommer att genomföras så snart coronasituationen tillåter.

Bromma 25 april 2020

Christian Reimers, Torbjörn Nilsson, Ulla Ericson
Valberedning (enligt årsmötesprotokoll 2019, §17)

Måleributiken

2020/04/23
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Coronans effekter på bostadsmarknaden

Vill tipsa om ett radioprogram och ett webbinarium med VTF:s styrelseledamot Linda Lövgren. Båda programmen ger analyser på hur coronakrisen påverkar bostadsmarknaden och vårt beteende på bostadsmarknaden.

Linda Lövgren

Linda jobbar som bostadsanalytiker på konsultföretaget WSP. I förra veckan intervjuades hon av Ekonomiekot Extra i SR P1. Länk till programmet.

Tillsammans med en kollega på WSP, demografen och bostadsmarknadsexperten Maria Pleiborn, har Linda även producerat ett 30 minuter långt webbinarium på nätet. Klicka här och därefter på ”få tillgång till tidigare WSP Talks” (man behöver registrera sig, men det kostar inget). 

Webbinariet jämför coronakrisen med flera andra stora kriser som påverkat samhället under de senaste trettio åren. Intressant med historiska perspektiv och att ta del resonemang om olika framtidsscenarier. Rekommenderas.

2020/04/21
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Stadsdelen ändrade sig direkt

Knappt hade söndagens nyhet börjat spridas, om att Grannstöd Bromma skulle mista halva sitt kommunstöd, förrän Stadsdelsnämnden ordförande, Johan Paccamonti (M), gjorde helt om. I går meddelade Paccamonti att Stadsdelsnämnden har beslutat att skriva ett nytt avtal med Grannstöd Bromma om att kommunen från och med 2021 ska finansiera bilen som Grannstöd Brommas ca 70 volontärer patrullerar i om dagarna.

Ur Johan Paccamontis mejl till Grannstöd Bromma den 20/4:

»Grannstöd Bromma är en mycket viktig del av Brommas trygghetsarbete och har fått ett kontinuerligt stöd av stadsdelen under många år. För att lägga grunden för ett fortsatt välfungerande trygghetsarbete bör dock stödet omformas till att bli mer långvarigt. De grönblåa partierna anser därför att förvaltningen ska få i uppdrag att teckna ett avtal med Grannstöd Bromma om ett mer långsiktigt stöd i form av att stadsdelen täcker kostnaderna för en bil som kan användas av Grannstöd Bromma. Detta långsiktiga stöd bör senast vara på plats i januari 2021.«

Ett riktigt bra och långsiktigt beslut. Nu slipper föreningen att varje år ansöka om medel för sin överlevnad och kan i stället koncentrera sig på att fullgöra sitt viktiga brotts- och skadeförebyggande arbete till glädje och ökad trygghet för 80 000 invånare i Bromma.

2020/04/19
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Stadsdelen vill halvera bidraget till Grannstöd Bromma

VTF har läst Stadsdelsförvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020. Beslut ska fattas på Stadsdelsnämndens sammanträde på torsdag 23 april. Enligt reglerna kan bidrag beviljas till verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom prioriterade områden och som överensstämmer med nämndens verksamhetsmål. Fyra områden är prioriterade för 2020:

  1. Verksamheter som bidrar till ökad trygghet i närområdet
  2. Hälsofrämjande verksamhet; 3. Digital kompetens för äldre; 4. Verksamheter för barn

Förvaltningen fäster stor vikt vid hur många medlemmar som föreningarna har. Föreningar med många medlemmar får högre bidrag än små föreningar, vilket ju låter rimligt.

70 volontärer spanar av gatorna för 80 000 Brommabor, varje dag.

Den enda förening som bedriver verksamhet inom det högst prioriterade området är Grannstöd Bromma. Sen 2009 patrullerar ett 70-tal volontärer Brommas gator med bil på sin fritid. Patrulleringen sker i samverkan med Polisen och deras iakttagelser rapporteras dagligen. Genom åren har tusentals ärenden rapporterats: till exempel pågående/misstänkt brottslighet, åverkan på vägmärken och skyltar, trasig belysning, klotter, skador/hinder för framkomlighet, sopdumpning, olycksfall – och så vidare.

Men nu vill Stadsdelsförvaltningen halvera bidraget till Grannstöd Bromma för att det är en sån liten förening (70 frivilliga chaufförer). Tala om missuppfattning. Ett pricksäkert skott i foten!  

Grannstöd Bromma har de senaste åren beviljats ett verksamhetsstöd på 50 000 kr. Bidraget har finansierat bilen som volontärerna patrullerar med. Nu föreslås en sänkning till 25 000 kr.  Fram till 2012 finansierades bilen av Folksam, men sen dess är Grannstöd Bromma beroende av andras stöd. Västerleds Trädgårdsstadsförening bidrar till exempel årligen med 11 000 kr till verksamheten.  

Tänk om, stadsdelspolitiker! Det här kan inte vara en blockskiljande fråga. Behåll bidraget till Grannstöd Bromma på förra årets nivå. Oavsett hur många medlemmar föreningen har, så gör var och en av dem en ovärderlig insats för samtliga invånare i Bromma.

2020/04/07
av Christian Reimers
Inga kommentarer

En annan coronaeffekt: nästan inga inbrott i mars

Ur Polisens månadsbrev i maj 2020:
Bromma har under perioden december–mars drabbats av fler lägenhetsinbrott än villainbrott. Under mars månad har dock en kraftig minskning av både lägenhets- och villainbrotten skett. Stängda gränser/svårare med fri rörlighet från andra länder på grund av coronapandemin har påverkat statistiken under mars månad. Att många arbetar hemifrån har säkert också bidragit till att försvåra brottsligheten mot våra bostäder.

Flest villa/radhusinbrott under januari–mars har drabbat Beckomberga och Ängby. Samma tillvägagångssätt som tidigare: De flesta inbrott i villa sker genom altandörr eller uppbrutet/krossat fönster på baksidan av huset. Inbrott sker även genom att gärningsmannen klättrar upp på altanen och bryter sig in via altandörren på övervåningen.

Var fortsatt vaksamma på om någon lagt saker på tomten, brevlådan eller framför dörren, liksom på pinnar och stenar på sopkärlet.

Läs hela rapporten här.

2020/04/02
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmötet uppskjutet

Trädgårdsstadsföreningen brukar hålla årsmöte under april månad. Med anledning av den pågående coronapandemin har Villaägarnas Riksförbund rekommenderat alla lokalföreningar att skjuta upp sitt årsmötet till ett senare datum.

Valberedningen arbetar dock vidare med att föreslå en ny styrelse för föreningen. Förslaget kommer att offentliggöras här på hemsidan inom kort.

Nuvarande styrelse har för avsikt att, utifrån valberedningens förslag, utnämna en interimsstyrelse som får arbeta fram till extra årsmöte kan hållas.

Datum för extra årsmöte meddelas senare.

Christian Reimers, ordf.