Ålstens

2018/11/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

11 villainbrott i oktober

Polisen skickar tyvärr inte ut någon sammanställning av inbrottsstatistiken för september och oktober. Förhoppningsvis får vi en sådan i nästa månad. Några noteringar:

Oktober var totalt sett ännu en lugn månad, både i Västerled och i Bromma i stort. Dock har många funkishus utsatts för inbrott, såväl i Stora Mossen som i Södra Ängby.  Tillvägagångssättet är likartat. Gärningsmannen tar sig in via balkongdörren på övervåningen genom att krossa rutan i densamma.

Inte i något fall känner polisen vid anmälningstillfället till vad som stulits. Polisen misstänker att gärningsmannens kommunikation med övervåningen sker via husets stuprör. Av de elva inbrott som rapporterats under oktober har åtta skett i funkishus och på det sätt som beskrivits ovan.

Bilinbrotten är fortsatt många, ett 30-tal. På parkeringar vid stormarknader används störsändare. Var därför noga med att kolla att bilen är låst när du lämnar den. I bostadsområdena stjäls biltillbehör som sannolikt används för reparation av krockade bilar. Hjul, extraljus, navkapslar, dragkrok, takbox, verktyg, navigationsutrustning, ratt är exempel på vad stulits denna månad.

/Ulla Ericson

2018/11/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Trädgårdsstaden i Stockholms budget 2019

Den nya blågröna majoriteten i Stadshuset har presenterat sitt budgetförslag för 2019. Glädjande nog innehåller den tankar om trädgårdsstaden på flera ställen. Minns inte att jag har läst det så tydligt tidigare. Dokumentet är på hela 450 sidor och finns som pfd här.

Redan på sid 12 läser jag om stadens kulturmiljöer och att karaktären på våra trädgårdsstäder ska bevaras:

»Stockholm behöver utvecklas med god arkitektur, som kombinerar varsamhet och nytänkande. En arkitekturpolicy ska tas fram. Vi vill se genomtänkta förtätningar av vår stad och fokusera på kvartersstadens och blandstadens kvaliteter med levande bottenvåningar som ytor för aktiviteter och näringsverksamhet, som butiker och caféer. Stadens historia och dess kulturmiljöer är betydelsefulla urbana kvaliteter som ska värnas, användas och utvecklas. Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och vi bygger om eller bygger nytt. Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden.«

På sid 169 och framåt får Byggnadsnämnden sina instruktioner. De får uppdraget att »se över vilka åtgärder som fordras för att förhindra ovarsam exploatering av trädgårdsstaden«.

Vidare ska de »ta fram en långsiktig plan med strategier för stadens småhus- och villaområden för att säkerställa en varsam utveckling där viss förtätning förenas med att miljöer med högst kultur- och naturvärden värnas och trädgårdsstädernas karaktär bibehålls«.

Så långt många bra skrivningar, alltså. Men jag hittar också några riktigt ogenomtänkta direktiv, till exempel den om »byggherredrivna processer«. På sid 171 ges Byggnadsnämnden följande uppdrag:
»ta fram en process för att arbeta med byggaktörsdrivna detaljplaner« och
»ta tillvara privata byggaktörers kompetens och innovationskraft genom att öppna för dem att medverka i framdrivandet av detaljplaner.«

Det här är helt fel tänkt. Byggaktörernas girighet måste hållas i schack. Det är byggaktörernas girighet som driver på förtätningen av villor till bostadsrätter. Det är byggaktörernas girighet som hotar varje björkdunge och bollplan i trädgårdsstaden. Byggnadsnämnden måste i stället ta tillbaka initiativet över stadsplaneringen. Trädgårdsstaden behöver snarare skyddas mot byggaktörernas »innovationskraft«.

/Christian Reimers

2018/11/06
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Därför måste bygglovet inhiberas

Bygglovet på Herman Ygbergs väg 11 (Huldran 10) har flugit under radarn under våren och sommaren. En villa ska ombildas till bostadsrätt och just nu schaktas det i trädgården för ett nytt parhus. Bygglovet strider mot detaljplanen i minst tre avseenden. Dessutom har Stadsbyggnadskontoret missat – eller ignorerat – en dom i Mark och miljööverdomstolen som borde har förhindrat hela projektet.

Västerleds Trädgårdsstadsförening har i en skrivelse krävt att Stadsbyggnadskontorets agerande i ärendet ska utredas. På torsdag 8/11 kommer Huldran 10 att diskuteras i Byggnadsnämnden. VTF skriver:

“ … Stadsbyggnadskontorets okunskap och undfallenhet gentemot byggherrar och arkitekter är häpnadsväckande. Hanteringen av ärendet Huldran 10 är undermålig och avslöjar stora brister och fel i handläggningen. Även om den formella överklagandetiden har passerats – bland annat på grund av felaktiga besked till sakägarna – måste handläggningen granskas och genomlysas. Det får inte vara så att stadens bygglovshandläggare bortser från domar i högsta instans när de gör sina bedömningar. Västerleds Trädgårdsstadsförening kräver att kommunen inleder en intern granskning av sig själva och utifrån det kompenserar för sitt misstag i fallet Huldran 10 med syfte att säkerställa att bygglovsprocesserna sköts korrekt i framtiden. …”

Skrivelse till Byggnadsnämnden, 1 november 2018

Ta del av kartor och ritningar: Beställ med ett enkelt mejl här.

Läs om bakgrunden här.

2018/10/17
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Studiebesök i spårvagnshallarna

I måndags (15/10) anordnade Trädgårdsstadsföreningen ett studiebesök i spårvagnshallarna vid Ulvsundaplan. Ca 35 medlemmar fick höra Petrus Sarmento, driftchef vid Arriva, berätta om ”tolvans” historia under mer än hundra år.

Petrtus Sarmento hälsade VTF:s medlemmar välkommen ombord.

Sen reste vi in i spårvagnshallarna, en tur på ca hundra meter.

Efter en intressant föreläsning ombord på spårvagnen, och en efterföljande frågestund, promenerade vi ner till Al Caminetto, den italienska restaurangen i Alvik, och fortsatte diskussionen över en tallrik kallskuret och ett glas vin.

2018/10/13
av Christian Reimers
Inga kommentarer

September 2018, en fortsatt lugn inbrottsmånad

Inbrott: Det är glädjande att konstatera att även september blev en lugn månad. Ett fåtal villainbrott i Bromma som helhet.

Bilinbrotten fortsätter däremot att vara många. Totalt skedde drygt 40 bilinbrott i Bromma under september. Många sker med störsändare på stormarknadernas parkeringar, men ett 10-tal har skett på bostadsgatorna i Västerled.

Nytt är sk reläattacker mot nya dyrare nyckellösa bilar. Ett råd till bilägare är att förvara nyckeln så långt som möjligt från dörren, gärna i en plåtburk.

Ekesiöö
Måleributiken
Erik Olsson

2018/10/02
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrotten sjönk under sommaren

Ur Polisens rapport i september 2018:
Efter en fantastiskt fin sommar kan vi även glädja oss åt att antalet inbrott i villa/radhus i Bromma under maj-aug har varit väldigt få till antal. Vi ser även en minskning av inbrotten i villa/radhus i Bromma under hela första halvåret 2018 jämfört med 2017.

På de flesta av inbrotten i villa under sommaren har gärningsmannen kommit in på okänt sätt!!!. Inga inbrottsskador. Uppenbart har vissa fönster stått i väd-ringsläge p.g.a värmen. I annat fall måste lås ha dyrkats upp.

På 3 st av inbrotten har gärningsmännen lagt pinnar på brevlådan samt en kudde och en spegel på/vid ytterdörren. Om detta inte flyttas/tas bort är det ett tecken på att ingen är hemma.

Lägenhetsinbrotten visar även dessa bra siffror med lågt antal fullbordade brott. I vissa av lägenheterna tidigare har inbrotten begåtts genom fönster/balkongdörr från markplan men även från 1-2 våningar upp där gärningsmannen klättrar upp på balkongen och bryter upp balkongdörren.

Stölder i/ur/från bil fortsätter under sommaren med mellan 37-61 inbrott per månad. Bildelsstölderna i/ur/från BMW bilar har minskat men förekommer fortfarande där rattar/airbags, multimediasystem stjäls även från VW, Skoda och Mercedes.

Inbrotten sker fortfarande från/i/ur företagsbilar där man stjäl verktyg från hantverkare. Även takboxar och mobila cykelställ har varit föremål för tjuvarna.

 

 

 

 

Läs hela polisrapporten här: Månadsbrev Bromma september 2018

 

2018/10/01
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tolvans spårvagn för och nu

Studiebesök i spårvagnshallen

Välkommen till ett intressant studiebesök på Nockebybanans vagnhall vid Ulvsundaplan.

Måndag 15 oktober kl 17–18

Petrus Sarmento, driftschef vid Arriva och med mer än 25 års erfarenhet som spårvagnsförare på Nockebybanan, kommer att visa och berätta om tolvans spårvagn under hundra år.

Läs mer om Nockebybanan på Wikipedia

Efter visningen, gemensam promenad till den lilla italienska restaurangen Al Caminetto i Alvik för lite eftersnack. Trädgårdsstadsföreningen bjuder på ett glas.

Begränsat antal deltagare. Anmäl dig här.

Äldre vagn av modell A30.

Per Albin Hansson kliver av Tolvan vid Alviks station.

 

 

 

2018/06/27
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF får en donation!

Runt om i trädgårdsstaden finns det lokala opinionsgrupper som engagerar sig mot exploatering och förtätning. Trädgårdsstadsföreningen försöker hjälpa dessa grupper med råd, tips, kontakter och samordning. De senaste veckorna har det startats nya grupper med anledning av markanvisningarna vid Klöverknuten (Nyängsvägen) och Sångarlunden (Djupdalsvägen).

En av de äldre grupperna, Stora Mossens Vänner, har i dagarna beslutat att avregistrera sin ideella förening. Föreningen bildades för snart tio år sedan för att protestera mot tio planerade höghus längs Stora Mossens backe. Föreningen lyckads förhindra att fem hus restes i skogen längs gatans södra sida. Resterande fem håller nu på att byggas på berget mellan Hermelinstigen och tunnelbanespåret. En bestående insats, som bekostades av SMV, var en Naturvärdesinventering av hela skogsmiljön i närområdet. Rapporten finns i pdf-format. Vill du läsa den? Beställ den med ett mejl.

Nu är Stora Mossens Vänners arbete slutfört. I samband med avregistreringen donerade SMV sin föreningskassa (1 600 kr) till Västerleds Trädgårdsstadsförening. VTF tar tacksamt emot pengarna och lovar att de ska komma trädgårdsstaden tillgodo på lämpligt sätt.

/Christian Reimers

2018/06/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inga bostäder på Solviksängen – men …

Protokollet från Exploateringensnämndens möte i går (14/6) är inte offentliggjort än, men allianspartierna har själva varit angelägna att deklarera sin ståndpunkt för Trädgårdsstadsföreningen. Samtliga röstade emot de tre förslagen som handlade om förtätning i trädgårdsstaden. Gott så.

Förslaget (försöksballongen?) från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för att bygga 200 lägenheter i Ålstensskogen vid Solviksängen föll lyckligtvis platt till marken. Den provokationen blev för grov. MP röstade med alliansen.

Tyvärr röstade dock MP med majoriteten när det gällde markanvisningarna vid Klöverknuten och Sångarlunden (med tillägget att man inte ska få bygga i den södra delen av dungen).

Primula Byggnads AB planerar nu att klämma in 30-40 respektive 50-70 lägenheter på de små grönytorna. Det handlar om betydande ingrepp och oron hos de närboende är stor för konsekvenserna. Sångarlunden har redan en Facebooksida och en pågående namninsamling som på ett dygn har samlat över 200 namnunderskrifter.

2018/06/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Förslag från (S): bygg 200 bostäder vid Solviksängen

Med anledning av Socialdemokraternas förslag till Exploateringsnämndens möte den 14 juni har Trädgårdsstadsföreningen i dag skickat detta öppna brev till ledamöterna. Brevet har även skickats för kännedom till Bromma stadsdelsnämnd.

Till ledamöter och ersättare i Stockholms Exploateringsnämnd (inför mötet den 14 juni 2018)
För kännedom även till ledamöter och ersättare i Bromma stadsdelsnämnd

Överväger ni verkligen att bygga mitt i ett naturreservat*?
Nya bostäder och förskola i Ålstensskogen vid Solviksängen, Dnr E2018-01959

Västerleds Trädgårdsstadsförening har tagit del av tjänsteutlåtandet om det rubricerade ärendet och vi ser med förvåning på hur lättsinnigt Exploateringskontoret beskriver möjligheterna att bygga 200 nya bostäder mitt i ett naturreservat i Smedslätten.

För drygt hundra år sedan förvärvade framsynta politiker och stadsplanerare i Stockholm ett större landområde tillhörande Bromma församling. Under de följande decennierna skapades här – med utländska förebilder – en unik trädgårdsstad som i dag framhålls som enastående av svensk och internationell expertis. Arkitekter, politiker och stadsplanerare från hela Europa reser till Bromma för att studera den hundraåriga natur- och kulturmiljön vid Mälarens strand.

Trädgårdsstaden är en oöverträffad boendeform med många unika kvalitéer:

  • En- och flerfamiljshus är varsamt integrerade med gemensamma byggnader, hantverks- och servicelokaler samt allmänna kommunikationer.
  • All byggnation är underordnad omgivande park- och naturmark.
  • Gatorna följer den naturliga topografin. Berg, höjder, sänkor och våtmarker är integrerade och bevarade som en del av stadsbilden..
  • Ägandet balanserades ursprungligen med ett tomträttssystem där värdestegringen på mark och byggnader delades mellan det allmänna och det privata. Denna balans har dock senare upphävts genom politiska beslut.


* Enligt Stadsplanen från 1946 ingår Solviksängen som en del av ett större naturreservat inom stadsdelarna Smedslätten och Ålsten. Se bifogade handlingar. Det är minst sagt förvånande att Exploateringskontoret inte känner till eller har förbisett detta

Källa:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=Pl%203392&rid=9108&flg=0&plantype=Stadsplan

Vi menar att detta faktum omöjliggör en fortsatt handläggning av ärendet, men ber att få återkomma med synpunkter på Exploateringskontorets argumentation om så skulle erfordras.

Trädgårdsstadsföreningen motsätter sig även de föreslagna markanvisningarna utmed Djupdalsvägen, Dnr E2018-01956 och i korsningen Nyängsvägen/Herman Ygbergs väg, Dnr E2018-01957, eftersom båda projekten splittrar och bidrar till att förstöra trädgårdsstadens unika karaktär.

Bifogar brev och handlingar i pdf-format.

Med vänlig hälsning,

Christian Reimers
ordförande i Västerleds Trädgårdsstadsförening.

Läs hela brevet här: Öppet brev till Exploateringsnämnden, 11 juni 2018