Ålstens

2019/04/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Villainbrotten fortsätter att minska

Inbrotten i bostad har minskat i hela Sverige under 2018 och så även i Bromma. Totalt anmäldes 17 000 bostadsinbrott under 2018. Det är en minskning med 5 510 an-mälningar (−24 %), jämfört med 2017. Minskningen märks främst för anmälda inbrott i villa och radhus (−28 %), men även antalet anmälda lägenhetsinbrott minskade (−19 %).

Under december anmäldes endast 1 st villainbrott i Bromma samt 2 st försök.

Läs hela rapporten här.

2019/04/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF:s svar om Alvik östra

Tidsfristen för att lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret på programförslaget för Alvik östra går ut i dag (3/4). I Trädgårdsstadsföreningens skrivelse tar vi upp åtta aspekter på förslaget:

  1. Bevara trädgårdsstaden
  2. Skolans placering
  3. SALK-hallen
  4. ”Burken” på berget
  5. Minska barriären med gångbro
  6. Fabriksområdet
  7. Trafiken
  8. Strandlinjen

Läs hela skrivelsen här.

2019/03/31
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte 11 april

Torsdag 11 april 2019 kl 18.30

Årsmöte med Västerleds Trädgårdsstadsförening
Tunnlandsvägen 97 (nära Brommaplan) Karta

Kom gärna med en frisk aptit. Föreningen bjuder på buffé och dryck.
Anmäl dig i förväg, enklast genom ett enkelt mejl här.

PROGRAM
Föredrag av Anders Wahlgren, född 1946 i Stockholm och Brommabo sedan decennier. Han är författare och regissör och särskilt känd för sina dokumentärfilmer om gamla tiders Stockholm. Anders berättar om Stockholm med utgångspunkt från sin bok Staden vi har till låns.

Anders Wahlgren, Brommabo, författare och regissör.

Efter föredraget vidtar årsmötet. 

Årsmöteshandlingar
Dagordning, Årsmöte 2019
Valberedningens förslag 2019
Årsredovisning 2018

Välkommen!

2019/03/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Öppet hus om Alvik Östra

Det var ett välbesökt möte om Alvik Östra som anordnades på Alviks kulturhus i torsdags (7/3). Stadsbyggnadskontoret bjöd in till så kallat programsamråd, men flera andra av kommunens planeringsverksamheter var också närvarande.

Till och med ståplatserna tog slut när Stadsbyggnadskontoret bjöd in till samråd.

Många hade kommit för att säga sin mening och förväntningarna på »samrådet« var högt ställda. Tyvärr blev blev det mest en ensidig föredragning av stadens tjänstemän, som visade några reklamfilmer och presenterade sina visioner.

Det blir trångt! 1800 bostäder i täta stadskvarter med åttavåningshus. Nya skolor, en ny idrottshall. Ett nytt bostadsområde i skogsslänten mellan Drottningholmsvägen och Tranebergs strand. Nya byggnader ända uppe på Runda vägen. Salkhallen byggs in och omgärdas av nya bostadshus. JM och de andra »bostadsutvecklarna« har tagit i så det knakar. Liljeholmen kommer att verka ljust och luftigt i jämförelse med vad man nu planerar i Alvik.

Trädgårdsstadsföreningen kommer att lämna in en skrivelse där vi avråder från den alldeles för täta och höga överexploateringen i Alvik Östra. Och för var och en som vill lämna in synpunkter på förslaget finns det tid fram till den 3 april. Det är viktigt att lämna skriftliga kommentarer. Endast skriftliga synpunkter kommer att beaktas i stadens fortsatta planeringsprocess.  

Blanketten finns här

Du kan även skriva ett vanligt mejl till Stadsbyggnadskontoret
Ange Diarienummer 2013-06204 Läs mer om programförslaget här

bokhandeln-2014
Erik Olsson
Ekesiöö

2019/02/27
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brommaparkering i riksmedia

Prakeringsavgifterna i Bromma engagerar inte bara lokaltidningarna. I måndags (25/2) skrev initiativtagaren till parkeringsöverklagandet, trafikexperten och Ålstensbon Jan Söderström, på DN-debatt: »Parkeringsavgifterna har blivit en osund intäktskälla för att förbättra den kommunala budgeten.« Läs hela artikeln här.

Och i tisdags (26/2) hade Jan Söderströms artikel inspirerat DN till en ledare med rubriken: »Parkeringsavgifterna får inte vara kommunernas sedelpress.« Läs hela texten här.

Den 26 mars kommer Jan Söderström till Trädgårdsstadsföreningens seminarium i Bromma gymnasium. Inbjudan kommer inom kort, men anteckna datum redan nu.

2019/02/21
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Nya P-avgifter i Bromma

Lokaltidningarna rapporterar i dag (20/2) om att Trafikkontoret ska återinföra P-avgifter i vissa delar av Bromma. Omskyltningen påbörjas i nästa vecka och beräknas vara klar i slutet av april. De nya reglerna börjar gälla så fort skyltarna är på plats.

Jag har i dag talat med Jan Söderström, som överklagade de generella P-avgifterna i hela trädgårdsstaden i höstas. Han är trots allt ganska positiv till den nya indelningen av fria och avgiftsbelagda gator, som han betraktar som väl balanserad.

Det är i huvudsak den norra delen, som ligger mindre än 500 meter från tunnelbanestationerna, som beläggs med P-avgifter. Det vill säga de områden är infartsparkeringen är ett större problem för det boende. De inre och södra delarna av området blir befriade.

Har du synpunkter på hur gränsdragningarna är gjorda i detalj? Kontakta Trädgårdsstadsföreningen omgående. Jan Söderström kommer – om så är befogat – att hjälpa till med att överklaga. Överklagande måste i så fall ske inom tre veckor.

Mejla till Trädgårdsstadsföreningen: info@vasterleds.se

Christian Reimers

2019/02/18
av Torbjörn Nilsson
Inga kommentarer

Aktuella trafikfrågor

Ingen i Bromma har väl kunnat missa Trafikkontorets införande av P-avgifter på gatorna förra året? Strax före jul togs de plötsligt bort på de flesta gatorna – genom överkryssade tavlor. Ålstensbon Jan Söderström överklagade hos Transportstyrelsen och fick rätt. Nu utreder Trafikkontoret gata för gata, för att se om/och var, avgifterna kan införas igen. Så fortsättning följer…


Den 7 februari inbjöd Daniel Helldén MP till ett öppet möte om trafiksituationen i Bromma. Salen var överfull. Brommabornas ilska och frustration kom fram, och Trafikborgarrådet fick stå till svars för den dåliga snöröjningen och även P-avgifterna.

Man kan maila in synpunkter på bromma@mp.se

Efter 3/3 ges sammanfattning på www.facebook.com/mpbromma

Tove Stenbeck
Ansvarig för trafikfrågor i VTF:s styrelse


2019/02/06
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbjudan till samråd, Alvik östra

Samråd för östra delen av Alviksområdet pågår från 6 februari till 4 mars. Utställningar på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 och på Biblioteket i Alvik.

Samrådsmöte – öppet hus – 7 mars kl 18-20.30 i Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 A.

Förslaget innehåller ca 1800 nya bostäder, en ny grundskola med årskurs F-9 för 900 elever, en idrottshall, sex nya förskolor, lokaler huvudsakligen placerade i bottenvåningar, en utvecklad strandpark, ett nytt torg samt flera mindre offentliga platsbildningar, utveckling av befintliga parker och platser samt gröna promenadstråk, en ny 7-spelsplan samt ett integrerat gång- och cykelstråk.

Underlagsmaterial, dokument, utredningar finns här.

2018/12/13
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Fler – och färre – villainbrott i höst

Villainbrotten ökade i oktober, men minskade markant i november. Lite överraskande. November brukar vara en månad med många inbrott. I Västerled har villainbrotten under hela perioden (september–november) inte varit så många, dock har Stora Mossen drabbats i högre utsträckning jämfört med övriga villastadsdelar.

I november ökade även lägenhetsinbrotten. Ökningen är markant i Abrahamsberg, Traneberg och stadsdelarna kring Brommaplan. Samma inbrottsmetod används i såväl villor som i lägenheter. Altandörrar forceras eller också bryts fönster invid altandörr upp. Flera av villainbrotten sker genom övervåningens altandörr.

Totalt 89 anmälda inbrott/inbrottsförsök i villor och lägenheter under september–november. Notera koncentrationen längs tunnelbanans gröna linje.

Många stölder ur bil har skett i Alvik och Traneberg under perioden. Inbrottstjuvarna har till viss del övergivit BMW för VW och Skoda. Proffsverktyg ur företagsbilar är också lönsamt att stjäla.

Sammanlagt 154 anmälda bilinbrott under september–november.

Eftersom julen närmar sig och många reser bort är det viktigt att meddela sina grannar, så att man är säker på att grannarna tittar till huset när man är bortrest. Läs därför gärna igenom polisens brottsförebyggande tips i vardagen, som är bifogat.

Om du ser något – ring!
114 14 Icke akuta situationen och för att få kontakt med närpolisen.
112 Under pågående brott eller annan akut situation.
010–56 902 21 Tipstelefon för iakttagelser.

Läs hela polisrapporten här Månadsbrev Bromma december 2018

/Ulla Ericson