Ålstens

2020/01/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Filmvisning på Höglandsbio

Trädgårdsstadsföreningens filmvisning på Höglandsbio (28/1) lockade storpublik.

130 trädgårdsstadsvänner ville se filmen »Trädgårdsstaden«

Filmaren Anders Wahlgren introducerade själv sin film, som numera visas mycket sällan. Filmen spelades in 1976–1978, bland annat på plats i den första trädgårdsstaden i England, Letchworth, från 1903. Initiativtagare var Ebenezer Howard, trädgårdsstadstankens »ideolog«.

Det var rörande att se intervjun med Howards assistent, Frederic Osborn, som då var över 90 år gammal. Osborn var med och anlade den andra trädgårdsstaden i England, Welwyn Garden City, 1908, och bodde vid intervjutillfället fortfarande kvar i ett av de ursprungliga radhusen.

Frederic Osborne i sitt hem i Welwyn Garden intervjuas av en ung Anders Wahlgren, 1976.

Läs mer om filmen här.

2020/01/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

JO lägger ner anmälan

Justitieombudsmannen har den 24/1 beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av Trädgårdsstadsföreningens anmälan av Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret för felaktig och oskicklig hantering av bygglovsärendet på Herman Ygbergs väg 11. Det var inte överraskande, med tanke på att det bara är tio procent av anmälningar som leder till kritik, men likväl mycket beklagligt, sett ut trädgårdsstadens perspektiv. 

Anmälan handlar om ett skandalöst bygglovsärende med anledning av en bostadsrättsomvandling, där tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret beslutat, duckat och flugit lågt under radarn i över ett år. Och klarat sig undan!

VTF anmälde först ärendet till Byggnadsnämnden. »Herman Ygbergs väg förskräcker«, skrev Cecilia Obermüller (MP) när hon förstod vidden av skandalen. Även Björn Ljung (L) var upprörd. Men den grön-blå majoriteten i nämnden tog ändå inte chansen att ändra tjänstemannabeslutet. Det blev för jobbigt.

I maj 2019 gjordes en anmälan av »olovligt byggande« till Stadsbyggnadskontoret. SBK hanterade anmälan genom att inte svara. Den ansvarige handläggaren, undvek att ens kommentera anmälan under fyra månader. Därefter gjorde Trädgårdsstadsföreningen en JO-anmälan i september 2019.

JO tar emot ca 9 000 anmälningar varje år. Alla anmälningar granskas av erfarna jurister. Drygt två tredjedelar skrivs av efter en inledande granskning. Men Trädgårdsstadsföreningens anmälan gick vidare till en så kallad utredning. Så långt vägde anmälan tungt. 

Ändå har nu JO lämnat besked om att lägga ner sin utredning. JO motiverar aldrig sina beslut och beslutet kan inte överklagas. Därmed etableras en högre acceptansnivå för spekulativa spontanförtätningar i trädgårdsstaden, vilket är mycket beklagligt.

Läs mer om bakgrund och detaljer på bloggen BaraBromma.

2020/01/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Filmen om trädgårdsstaden

Exklusiv visning för Trädgårdsstadsföreningens medlemmar.
Höglandsbio, tisdag 28 januari kl 19
Fri entré. Anmäl dig här!

Det här är en fyrtio år gammal film av regissören och Brommabon Anders Wahlgren. Filmen berättar om hur trädgårdsstadstanken föddes i England i slutet av artonhundratalet och vilken påverkan den har haft på framväxten av svenska trädgårdsstäder och närförorter.

Filmen visas numera mycket sällan, men vi har lyckats arrangera en specialvisning på Höglandsbio för Trädgårdsstadens medlemmar. Anders kommer själv till visningen för att berätta mer om sitt arbete och svara på frågor.

Anders Wahlgren

Anders Wahlgren, född 1946, är en svensk författare, regissör och filmare. Han är fil. kand. i konst- och arkitekturhistoria och känd för sina dokumentärfilmer om gamla tiders Stockholm. Anders var anställd på Sveriges Radio och Sveriges Television på sjuttio- och åttiotalen, men har därefter arbetat som frilansfilmare. Under julhelgen har SVT visat Bo (i) Staden, en ny filmserie i två delar. Visas även på STV Play.

Så här berättar Anders själv om sin film:

Trädgårdsstaden var en film jag gjorde 1978. Den ingick i en serie om stadsbyggnadsidéer som lagts på hyllan och glömts bort. De andra filmerna hette Storgårdskvarteret och Framtidsstaden

Alla tre är dokumentärer på nära en timme. Jag ville göra dessa filmer för att visa på alternativ i skuggan av kritiken mot miljonprogrammet, som i första hand var ett sätt att snabbt bygga bostäder, men där den fysiska miljön blev lidande.

I filmen Trädgårdsstaden tar jag upp några pionjärer som ville bygga en ny typ av mer mänskliga städer. En av dessa var Ebenezer Howard som runt slutet av 1800-talet började marknadsföra planer på den första trädgårdsstaden Letchworth som jag filmade. Denna stad följdes sedan av Welwyn Garden City där jag intervjuade den då 90-åriga Frederic Osborn i sitt vackra hem i Welwyn.

Frederic Osborns hem i Welwyn Garden, England.

Ett fantastiskt möte att få tala med den som varit assistent åt Ebenezer Howard och som fått förtroende av honom att anlägga den andra trädgårdsstaden Welwyn Garden City.

I filmen följer jag sedan den fortsätta utvecklingen av trädgårdstadsrörelsen i England, nämligen bildandet av »New Towns act.« Då nya städer växte upp runt London efter Andra världskriget. Idén spred sig också till Sverige i form av nya ytterstadsdelar som Vällingby, Farsta och Kista. I min bok Staden vi har till låns, som utkom 2016 på Carlssons förlag, utvecklar jag dessa tankegångar i fem olika städer.

Anders Wahlgren

2019/12/18
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF önskar en God Jul

Trädgårdsstadsföreningen tillönskar alla medlemmar och samarbetspartners en skön avslutning på året. Bilden nedan togs vid Ålstensgatans julmarknad den första advent. Som vanligt deltog VTF med ett bord. Många förbipasserande stannade och ställde intresserade frågor om vår nya taktegelutställning. Under menyn Byggnadsvård har vi nu publicerat hela utställningen i ett antal pdf:er.

Ålstensgatans julmarknad. Tegelutställningen tilldrog sig stort intresse.

I januari förbereder vi en filmvisning på Höglandsbio. Regissören och Brommabon Anders Wahlgren visar och presenterar sin film om trädgårdsstaden. Vi återkommer med närmare information.

Till våren planerar vi att genomföra en informationskväll tillsammans med byggnadsantikvarien Vicki Wenander. Vicky har fått föreningens uppdrag att skriva ett förvaltningsprogram för Västerleds trädgårdsstad. Länsstyrelsen i Stockholm bidrar med halva kostnaden.

God jul och Gott Nytt år, önskar
VTF:s styrelse

bokhandeln-2014
Västerleds församling
Måleributiken

2019/12/10
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Polisens statistik hösten 2019


Villainbrotten ökade under augusti fortsatte att öka under september och oktober. Därefter har de minskat igen under november. Flest villa/radhusinbrott under september–november har förekommit i Beckomberga, Norra Ängby och Bromma/Eneby.

Polisen rekommenderar ökad vaksamheten inför december och januari då många är bortresta under helgerna.

Inbrotten sker med samma tillvägagångssätt som tidigare. De flesta villainbrotten sker genom altandörr eller via fönster på baksidan av huset. Inbrott sker även genom att gärningsmannen klättrar upp via altanen, med/utan hjälp av stege och bryter sig in via altandörren på övervåningen.

Kartan visar inbrott och inbrottsförsök i villa/radhus och lägenhet under september–november 2019. Totalt 74 anmälda brott.

Var fortsatt vaksamma på om någon lagt saker på tomten/brevlådan, framför dörren, pinnar eller stenar på sopkärlet. Ibland har någon ställt en kvast framför dörren. Om den inte flyttas bort är det ett tecken på att ingen är hemma. Titta till grannarnas entréer.

Stölder ur bil ökade kraftigt i november där lös utrustning som lämnats kvar i bilarna har stulits. Bildelsstölderna av fast utrustning, främst från BMW-bilar (rattar/airbags och multimediasystem), som i princip upphörde under sommaren, har börjat stjälas igen under hösten. Av totalt 51 bilinbrott under november var 28 fast utrustning.

Stölder sker fortfarande från bilar av olika märken. Backspeglar, lampor, spolarmunstycken och övriga tillbehör, som däck, takboxar med mera. Ett flertal anmälningar gäller stölder av avgassystem där katalysatorn skurits loss under bilen!

Inbrott sker fortfarande i och ur hantverkares bilar där man stjäl dyrbara verktyg.

Läs hela polisrapporten här.

2019/11/12
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ålstensgatans julmarknad

På första advent, söndag 1/12 kl 12–16, är det traditionsenlig julmarknad på Ålstensgatan. Trädgårdsstadsföreningen finns som vanligt på plats med ett bord. Bordet brukar vara placerat utanför butiken Ditt & Datt. Våra styrelsemedlemmar kommer att avlösa varandra vid bordet. Kom förbi berätta om dina tankar om trädgårdsstaden.

Kom också och kolla vår karta, Byggplaner i Bromma 2019.

Vi har kartan i stort format på bordet. Den interaktiva versionen finns på nätet. Klicka här.

Vi ses på Ålstensgatan på första advent!

2019/10/22
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF startar ny parkeringsportal

VTF startar en ny medlemstjänst för dig som vill ha hjälp med överklagande av nya p-bestämmelser från Stockholms stads Trafikkontor. Läs om tjänsten här nedan. Du hittar också den nya sidan under rubriken Erbjudande (ovan). Sidan heter Parkeringsportal. Trafikplaneringsexperten Jan Söderström kommer att vara oss behjälpliga. Skriv till info@vasterleds.se

I början av 2018 infördes som en del av den nya Parkeringsplanen för Stockholms stad nya och skärpta parkeringsregler i större delen av Bromma, inklusive P-avgifter i ett stort område som tidigre varit avgiftsfritt.

Genom ett engagerat ingripande av Jan Söderström, Ålsten, som med sina expertkunskaper inom trafikområdet överklagande flera av de nya lokala trafikföreskrifterna, fastslogs till slut att införandet av p-avgifter i de flesta av de överklagade ärendena var olagliga. P-avgifterna suspenderades därför i december 2018.

Jan Söderström

Västerleds Trädgårdsstadsförening anser att Parkeringsplanen för Bromma har beslutats av tjänstemän med svag förankring i Bromma, och utan att något lokalt samråd har skett. Planen är färgad av en negativ inställning till biltrafik i allmänhet, kanske även mot vanliga människors behov av att inneha bil. Vi tycker tvärtom att det är av största vikt att de som berörs mest, dvs de boende i området, skall ges ett betydande inflytande över lokala frågor som denna.

I början av 2019 gjordes en uppdelning av vårt område, där den södra delen (söder om linjen Drottningholmsvägen-Åkeshovsvägen-Djupdalsvägen-Västerled) befriades permanent från avgifterna, medan de återinfördes i övrigt. Sedan dess finns ett intryck av att Trafikkontoret genomför smygande skärpningar, detta i kombination med spektakulära p-razzior, t ex på Grönviksvägen den 1 maj 2019, en helgdag!

Tillsammans med Jan Söderström inleder nu Västerleds Trädgårdsstadsförening ett samarbete för att underlätta för de boende i Bromma att snabbt uppmärksamma ovälkomna skärpningar av p-reglerna. Överklagande måste ske inom några veckor efter att skyltarna sätts upp, och det är lätt att komma försent.

Föreningen erbjuder Brommaborna som portal vår mailadress info@vasterleds.se för att snabbt uppmärksamma Jan Söderström och oss i styrelsen på att det kommit en ovälkommen förändring av p-reglerna i närområdet.

I skrivande stund (augusti 2019) driver Jan Söderström tre överklaganden som ännu inte är avgjorda. Det är en villagata i Nockebyhov, en i Olovslund samt Brommaplan där handlarna ligger bakom.

I ett längre perspektiv kan det förutom nyuppkomna ärenden även komma att handla om avgiftsbefrielse för villakvarteren i Nockebyhov, Olovslund och sydöstra Äppelviken.

Västerleds Trädgårdsstadsförening, oktober 2019
Henrik von Grothusen, Höglandet, sekreterare.

2019/10/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Bevara Bromma Grönt protesterar mot detalj-planeändringen vid Olovslunds station

Den lokala opinionsgruppen Bevara Bromma Grönt (BBG) bildades förra året för att bevaka exploateringshotet mot Sångarlunden i Olovslund (www.bevarabrommagront.org).

Nu skriver BGG till Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadsnämnden om planerna för lekparken vid Olovslunds station:

»Det förslag till Detaljplan som nu lagts fram innebär att den tidigare lekparken ”Båtparken” intill Olovslunds station skulle försvinna helt och hållet. Denna är mycket omtyckt och används så gott som dagligen av flera förskolor i området och naturligtvis av närboende barnfamiljer. Läget för den nuvarande lekparken är öppet och trevligt med många träd och med närhet till Tolvans spår och hållplats, vilket gör den extra spännande för barnen. Den är också en tryggare plats för lekande barn än den föreslagna ”ersättningsparken”.
Exploateringen som här avses skulle leda till att ett tidigare orört grönområde förändras och istället görs om till lekplats för barn. Ersättningsparken ger barnen visserligen fortsatt tillgång till en lekplats, men denna befaras bli mindre trygg (p.g.a. obefintlig insyn från intilliggande gator). Den gröna naturmiljön planerar man ersätta med en konstgjord lekplatsmiljö, varvid antalet träd och buskar minskar.«

Läs hela skrivelsen här

BBG hänvisar bland annat till en konsekvensutredning för flytten av lekparken som Exploateringskontoret har beställt av konsultbolaget WSP.

Läs hela konsekvensutredningen här

BBG hänvisar även till Simon Westbergs bok I morgon trädgårdsstäder, som Trädgårdsstadsföreningen gav ut till seminariet på Bromma gymnasium i våras.

Som medlem i VTF kan du rekvirera ett kostnadsfritt ex av boken här. För övriga kostar boken 100 kr.

2019/09/12
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Överraskande få inbrott i sommar

Ur Polisens månadsrapport för Bromma, september 2019:

Inbrotten i våra bostäder i Bromma har varit väldigt få under hela sommaren 2019. Inga anmälda fullbordade lägenhetsinbrott i juni, endast 2 st lägenhetsinbrott i juli och inga anmälda lägenhetsinbrott i augusti!

Villainbrotten är något högre i antal än lägenhetsinbrotten men fortfarande lågt i antal om man jämför med tidigare år. En mindre ökning av villainbrotten har dock skett nu under augusti månad. Se nedan.

Flest villa/radhusinbrott inbrott under juni – aug har drabbat: Norra Ängby samt området runt Eneby/Bromma kyrka. De flesta av inbrotten i villa sker genom att bryta upp altandörr, byta upp fönster eller krossa fönster på baksidan av huset. Inbrott sker även där gärningsmannen klättrar upp via altanen, med/utan hjälp av stege och bryter sig in via altandörren på övervåningen.

Var fortsatt vaksamma på om någon lagt saker på tomten/brevlådan, framför dörren, pinnar eller stenar på sopkärlet. Vid något av inbrotten tidigare har någon ställt en kvast framför dörren. Om detta inte flyttas/tas bort är det ett tecken på att ingen är hemma. Titta till varandras entréer.

Stölder i/ur/från bil fortsätter under juni/juli där lös utrustning/tillhörigheter, som lämnats kvar i bilarna stjäls. Bildelsstölderna i/ur/från BMW bilar (rattar/airbags) har i prin-cip upphört under sommaren 2019.

Bostadsinbrott i Bromma, juni–augusti 2019.
41 inbrott/inbrottsförsök i villor och lägenheter under juni–augusti 2019. Få i Västerled, fler runt Bromma kyrka.

Läs hela rapporten här