Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

2018/10/01
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tolvans spårvagn för och nu

Studiebesök i spårvagnshallen

Välkommen till ett intressant studiebesök på Nockebybanans vagnhall vid Ulvsundaplan.

Måndag 15 oktober kl 17–18

Petrus Sarmento, driftschef vid Arriva och med mer än 25 års erfarenhet som spårvagnsförare på Nockebybanan, kommer att visa och berätta om tolvans spårvagn under hundra år.

Läs mer om Nockebybanan på Wikipedia

Efter visningen, gemensam promenad till den lilla italienska restaurangen Al Caminetto i Alvik för lite eftersnack. Trädgårdsstadsföreningen bjuder på ett glas.

Begränsat antal deltagare. Anmäl dig här.

Äldre vagn av modell A30.

Per Albin Hansson kliver av Tolvan vid Alviks station.

 

 

 

2018/06/27
av Christian Reimers
Inga kommentarer

VTF får en donation!

Runt om i trädgårdsstaden finns det lokala opinionsgrupper som engagerar sig mot exploatering och förtätning. Trädgårdsstadsföreningen försöker hjälpa dessa grupper med råd, tips, kontakter och samordning. De senaste veckorna har det startats nya grupper med anledning av markanvisningarna vid Klöverknuten (Nyängsvägen) och Sångarlunden (Djupdalsvägen).

En av de äldre grupperna, Stora Mossens Vänner, har i dagarna beslutat att avregistrera sin ideella förening. Föreningen bildades för snart tio år sedan för att protestera mot tio planerade höghus längs Stora Mossens backe. Föreningen lyckads förhindra att fem hus restes i skogen längs gatans södra sida. Resterande fem håller nu på att byggas på berget mellan Hermelinstigen och tunnelbanespåret. En bestående insats, som bekostades av SMV, var en Naturvärdesinventering av hela skogsmiljön i närområdet. Rapporten finns i pdf-format. Vill du läsa den? Beställ den med ett mejl.

Nu är Stora Mossens Vänners arbete slutfört. I samband med avregistreringen donerade SMV sin föreningskassa (1 600 kr) till Västerleds Trädgårdsstadsförening. VTF tar tacksamt emot pengarna och lovar att de ska komma trädgårdsstaden tillgodo på lämpligt sätt.

/Christian Reimers

2018/06/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inga bostäder på Solviksängen – men …

Protokollet från Exploateringensnämndens möte i går (14/6) är inte offentliggjort än, men allianspartierna har själva varit angelägna att deklarera sin ståndpunkt för Trädgårdsstadsföreningen. Samtliga röstade emot de tre förslagen som handlade om förtätning i trädgårdsstaden. Gott så.

Förslaget (försöksballongen?) från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för att bygga 200 lägenheter i Ålstensskogen vid Solviksängen föll lyckligtvis platt till marken. Den provokationen blev för grov. MP röstade med alliansen.

Tyvärr röstade dock MP med majoriteten när det gällde markanvisningarna vid Klöverknuten och Sångarlunden (med tillägget att man inte ska få bygga i den södra delen av dungen).

Primula Byggnads AB planerar nu att klämma in 30-40 respektive 50-70 lägenheter på de små grönytorna. Det handlar om betydande ingrepp och oron hos de närboende är stor för konsekvenserna. Sångarlunden har redan en Facebooksida och en pågående namninsamling som på ett dygn har samlat över 200 namnunderskrifter.

2018/06/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Förslag från (S): bygg 200 bostäder vid Solviksängen

Med anledning av Socialdemokraternas förslag till Exploateringsnämndens möte den 14 juni har Trädgårdsstadsföreningen i dag skickat detta öppna brev till ledamöterna. Brevet har även skickats för kännedom till Bromma stadsdelsnämnd.

Till ledamöter och ersättare i Stockholms Exploateringsnämnd (inför mötet den 14 juni 2018)
För kännedom även till ledamöter och ersättare i Bromma stadsdelsnämnd

Överväger ni verkligen att bygga mitt i ett naturreservat*?
Nya bostäder och förskola i Ålstensskogen vid Solviksängen, Dnr E2018-01959

Västerleds Trädgårdsstadsförening har tagit del av tjänsteutlåtandet om det rubricerade ärendet och vi ser med förvåning på hur lättsinnigt Exploateringskontoret beskriver möjligheterna att bygga 200 nya bostäder mitt i ett naturreservat i Smedslätten.

För drygt hundra år sedan förvärvade framsynta politiker och stadsplanerare i Stockholm ett större landområde tillhörande Bromma församling. Under de följande decennierna skapades här – med utländska förebilder – en unik trädgårdsstad som i dag framhålls som enastående av svensk och internationell expertis. Arkitekter, politiker och stadsplanerare från hela Europa reser till Bromma för att studera den hundraåriga natur- och kulturmiljön vid Mälarens strand.

Trädgårdsstaden är en oöverträffad boendeform med många unika kvalitéer:

  • En- och flerfamiljshus är varsamt integrerade med gemensamma byggnader, hantverks- och servicelokaler samt allmänna kommunikationer.
  • All byggnation är underordnad omgivande park- och naturmark.
  • Gatorna följer den naturliga topografin. Berg, höjder, sänkor och våtmarker är integrerade och bevarade som en del av stadsbilden..
  • Ägandet balanserades ursprungligen med ett tomträttssystem där värdestegringen på mark och byggnader delades mellan det allmänna och det privata. Denna balans har dock senare upphävts genom politiska beslut.


* Enligt Stadsplanen från 1946 ingår Solviksängen som en del av ett större naturreservat inom stadsdelarna Smedslätten och Ålsten. Se bifogade handlingar. Det är minst sagt förvånande att Exploateringskontoret inte känner till eller har förbisett detta

Källa:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=Pl%203392&rid=9108&flg=0&plantype=Stadsplan

Vi menar att detta faktum omöjliggör en fortsatt handläggning av ärendet, men ber att få återkomma med synpunkter på Exploateringskontorets argumentation om så skulle erfordras.

Trädgårdsstadsföreningen motsätter sig även de föreslagna markanvisningarna utmed Djupdalsvägen, Dnr E2018-01956 och i korsningen Nyängsvägen/Herman Ygbergs väg, Dnr E2018-01957, eftersom båda projekten splittrar och bidrar till att förstöra trädgårdsstadens unika karaktär.

Bifogar brev och handlingar i pdf-format.

Med vänlig hälsning,

Christian Reimers
ordförande i Västerleds Trädgårdsstadsförening.

Läs hela brevet här: Öppet brev till Exploateringsnämnden, 11 juni 2018

2018/05/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrottsstatistik jan-mars 2018

Polisen rapporterar i sitt månadsbrev i april att villainbrotten i Bromma har minskat under årets första månader. I mars ökade inbrotten lite igen men inte över ”normal-graden”.

Drabbade områden under januari – mars är Norra Ängby, Stora Mossen och Smedslätten.

Inbrotten sker som tidigare oftast genom altandörr och/eller fönster som bryts upp på baksidan/sidan av villan.

För många inbrott sker även om larm finns installerat. I vissa fall, där kameror installerats inne i villan, har polisen videofilmer/bilder på gärningsmännen.

Läs hela rapporten här: Månadsbrev Bromma april 2018

Måleributiken
Ekesiöö
Erik Olsson

2018/04/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Valborg på Ålstensängen

Välkommen till traditionellt Valborgsfirande på Ålstensängen den 30 april.

PROGRAM
kl 19, försäljningen startar
kl 20, vårtal, vårsånger av Västerledskyrkans körer
kl 20:30, elden tänds

Efterlysning – eldvakter!
4 stycken eldvakter behövs för tiden 22–02
Kontakta projektledaren Erica Olivius
073-335 86 02
erica.olivius@gmail.com

Arrangörer:
Västerleds församling, Höglandsskolans elevråd, föräldrar från Ålstensskolan och Höglandsskolan.

2018/04/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brommadebatten blev en succé!

Debatten på Bromma gymnasium i förra veckan (21/3) blev livlig och intensiv. Representanter för nio politiska partier debatterade i 3 timmar och enligt publikenkäten vill nästan 90 procent av de 200 åhörarna komma tillbaka nästa gång.

Representanter för alla nio partier i Stockholms stadshus kom tilll Bromma gymnasium för att svara på frågan »Vad vill politikerna i Bromma?«. Wille Crafoord var kvällens moderator. Foto: Tony Ruster.

Det är kul med politik. Bromma Tidning hängde på. Debatten blev veckans händelse

Efter debatten gjordes en publikenkät. Läs alla spontana kommentarer efter debatten och hela sammanställningen här.

Brommadebatten 21 mars 2018, publikenkät

Artikel om publikenkäten i Bromma Tidning

2018/03/20
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte 25 april kl 18.30

Onsdag 25 april 2017 kl 18.30

Årsmöte med Västerleds Trädgårdsstadsförening
Tunnlandsvägen 97 (nära Brommaplan) Karta

Kom gärna med en frisk aptit. Föreningen bjuder på buffé och dryck.
Anmäl dig i förväg, enklast genom ett enkelt mejl här.

PROGRAM

      
Trädgårdsstadens Färger
Föredrag av arkitekten Helena Hambraeus författare till boken Trädgårdsstadens Färger. Helena bor i Äppelviken, i ett av de första husen som byggdes på den nya stadsplanen från 1910. Tillsammans med färgarkitekten Elvy Engelbrektson har Helena dokumenterat Brommas hundraåriga kulturmiljöer. Vad är det som gör trädgårdsstaden till en så attraktiv boendeform även för moderna människor? Vad är det som skapar karaktären i stadsplanen och åt byggnader och trädgårdar från tidsepoker med olika stilideal? Signering.

Årsmöteshandlingar
Dagordning, Årsmöte 2018
Valberedningens förslag 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning 2017

Välkommen!

2018/02/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

21 mars börjar valrörelsen i Bromma

Trädgårdsstadsföreningen inbjuder till debatt och diskussion

VAD VILL POLITIKERNA MED BROMMA?

Onsdagen den 21 mars 2018 klockan 18-21
BROMMA GYMNASIUMS AULA

Deltagare

Johan Paccamonti, M
     Ordförande för Moderaterna i Bromma
     Ledamot i Bromma stadsdelsnämnd
Cecilia Obermüller,
MP
     Ordförande i Bromma stadsdelsnämnd
     Ledamot i Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Inger Edvardsson, S
   
 1:a namn på Kommunfullmäktigelistan i Bromma-Kungsholmen
     Ledamot i arbetsmarknadsnämnden
Hanna Wistrand,
L
     Ordförande för Liberalerna i Bromma
     Ledamot i Bromma stadsdelsnämnd
Erik Slottner,
KD
     Gruppledare för Kristdemokraterna i Stadshuset
     Ledamot i Stockholms stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige
Rikard Hjorth Warlenius,
V
     Ledamot i kommunfullmäktige
     Ledamot i exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ylva Skoogberg, C
     Ersättare i Bromma stadsdelsnämnd
Martin Westmont,
SD
     Vice gruppledare för Sverigedemokraterna i Stadshuset
Malin Ericson
, Fi
     Ledamot i kommunfullmäktige

Program

Inledning och presentationer
Kort anförande (3 min) av varje partirepresentant.

Diskussion/debatt, med förberedda frågeställningar:
     Bebyggelse och förtätning i framtiden
     Kollektivtrafiken kring Alvik och Brommaplan
     Tryggheten i Bromma

Halvtidspaus
Dryck och lättare förtäring. Mingel med publik och deltagare.

Fortsatt diskussion/debatt
Frågor från publiken
Avslutning

Alla är välkomna! Fri entré!
Förhandsanmälan till info@vasterleds.se
(så vi kan beräkna dryck/förtäring till pausen)

Bromma Tidning skriver om debatten i sin nätupplaga 9/2. Länk.

Programmet kan komma att uppdateras.

2018/02/07
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrottarna blir bara fräckare …

I takt med att allt fler installerar villalarm och håller sina hus väl upplysta större delen av dygnet, byter även inbrottstjuvarna beteende. Nu sker nästan inga inbrott från markplanet, eftersom husen är larmade även om ägarna är hemma. I stället sker inbrotten via övervåningen, som ofta saknar larm.

En rad inbrott och inbrottsförsök har på senare tid rapporterats där särskilda ”övervåningsspecialister” klättrar upp längs stuprören och tar sig in via (olarmade) balkongdörrar.

I måndags var det dags i Stora Mossen. Ägarna var ute i ett kort ärende, 20 minuter, vid middagstid. Huset var larmat på båda våningarna och lampor var tända i varje rum.

Tjuvarna hade först ringt på dörren (kunde polisens spårhundar avslöja dagen efter). Då ingen öppnade gick de runt huset till baksidan. En ”övervåningsspecialist” klättrade upp för stupröret, sex meter rakt upp, till balkongen. Dörrfönstret krossades – men då gick larmet! Det hade tjuvarna inte hade räknat med.

Inbrottet avbröts. Tjuvarna försvann – utan något byte. Fyra polisbilar och en bil från larmföretaget var på plats inom 15 minuter. Föredömligt snabbt.

Det var tur att husägaren aktiverade larmet, trots att han endast skulle åka och handla några minuter, mitt på eftermiddagen. Vem tänker på att ett sådant litet ärende skulle utgöra en ”risk”?

Inbrottarna blir bara fräckare och fräckare. Men larmet på övervåningen skrämde i väg dem denna gång.