Ålstens

2020/04/21
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Stadsdelen ändrade sig direkt

Knappt hade söndagens nyhet börjat spridas, om att Grannstöd Bromma skulle mista halva sitt kommunstöd, förrän Stadsdelsnämnden ordförande, Johan Paccamonti (M), gjorde helt om. I går meddelade Paccamonti att Stadsdelsnämnden har beslutat att skriva ett nytt avtal med Grannstöd Bromma om att kommunen från och med 2021 ska finansiera bilen som Grannstöd Brommas ca 70 volontärer patrullerar i om dagarna.

Ur Johan Paccamontis mejl till Grannstöd Bromma den 20/4:

»Grannstöd Bromma är en mycket viktig del av Brommas trygghetsarbete och har fått ett kontinuerligt stöd av stadsdelen under många år. För att lägga grunden för ett fortsatt välfungerande trygghetsarbete bör dock stödet omformas till att bli mer långvarigt. De grönblåa partierna anser därför att förvaltningen ska få i uppdrag att teckna ett avtal med Grannstöd Bromma om ett mer långsiktigt stöd i form av att stadsdelen täcker kostnaderna för en bil som kan användas av Grannstöd Bromma. Detta långsiktiga stöd bör senast vara på plats i januari 2021.«

Ett riktigt bra och långsiktigt beslut. Nu slipper föreningen att varje år ansöka om medel för sin överlevnad och kan i stället koncentrera sig på att fullgöra sitt viktiga brotts- och skadeförebyggande arbete till glädje och ökad trygghet för 80 000 invånare i Bromma.

2020/04/19
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Stadsdelen vill halvera bidraget till Grannstöd Bromma

VTF har läst Stadsdelsförvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020. Beslut ska fattas på Stadsdelsnämndens sammanträde på torsdag 23 april. Enligt reglerna kan bidrag beviljas till verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom prioriterade områden och som överensstämmer med nämndens verksamhetsmål. Fyra områden är prioriterade för 2020:

  1. Verksamheter som bidrar till ökad trygghet i närområdet
  2. Hälsofrämjande verksamhet; 3. Digital kompetens för äldre; 4. Verksamheter för barn

Förvaltningen fäster stor vikt vid hur många medlemmar som föreningarna har. Föreningar med många medlemmar får högre bidrag än små föreningar, vilket ju låter rimligt.

70 volontärer spanar av gatorna för 80 000 Brommabor, varje dag.

Den enda förening som bedriver verksamhet inom det högst prioriterade området är Grannstöd Bromma. Sen 2009 patrullerar ett 70-tal volontärer Brommas gator med bil på sin fritid. Patrulleringen sker i samverkan med Polisen och deras iakttagelser rapporteras dagligen. Genom åren har tusentals ärenden rapporterats: till exempel pågående/misstänkt brottslighet, åverkan på vägmärken och skyltar, trasig belysning, klotter, skador/hinder för framkomlighet, sopdumpning, olycksfall – och så vidare.

Men nu vill Stadsdelsförvaltningen halvera bidraget till Grannstöd Bromma för att det är en sån liten förening (70 frivilliga chaufförer). Tala om missuppfattning. Ett pricksäkert skott i foten!  

Grannstöd Bromma har de senaste åren beviljats ett verksamhetsstöd på 50 000 kr. Bidraget har finansierat bilen som volontärerna patrullerar med. Nu föreslås en sänkning till 25 000 kr.  Fram till 2012 finansierades bilen av Folksam, men sen dess är Grannstöd Bromma beroende av andras stöd. Västerleds Trädgårdsstadsförening bidrar till exempel årligen med 11 000 kr till verksamheten.  

Tänk om, stadsdelspolitiker! Det här kan inte vara en blockskiljande fråga. Behåll bidraget till Grannstöd Bromma på förra årets nivå. Oavsett hur många medlemmar föreningen har, så gör var och en av dem en ovärderlig insats för samtliga invånare i Bromma.

2020/04/07
av Christian Reimers
Inga kommentarer

En annan coronaeffekt: nästan inga inbrott i mars

Ur Polisens månadsbrev i maj 2020:
Bromma har under perioden december–mars drabbats av fler lägenhetsinbrott än villainbrott. Under mars månad har dock en kraftig minskning av både lägenhets- och villainbrotten skett. Stängda gränser/svårare med fri rörlighet från andra länder på grund av coronapandemin har påverkat statistiken under mars månad. Att många arbetar hemifrån har säkert också bidragit till att försvåra brottsligheten mot våra bostäder.

Flest villa/radhusinbrott under januari–mars har drabbat Beckomberga och Ängby. Samma tillvägagångssätt som tidigare: De flesta inbrott i villa sker genom altandörr eller uppbrutet/krossat fönster på baksidan av huset. Inbrott sker även genom att gärningsmannen klättrar upp på altanen och bryter sig in via altandörren på övervåningen.

Var fortsatt vaksamma på om någon lagt saker på tomten, brevlådan eller framför dörren, liksom på pinnar och stenar på sopkärlet.

Läs hela rapporten här.

2020/04/02
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmötet uppskjutet

Trädgårdsstadsföreningen brukar hålla årsmöte under april månad. Med anledning av den pågående coronapandemin har Villaägarnas Riksförbund rekommenderat alla lokalföreningar att skjuta upp sitt årsmötet till ett senare datum.

Valberedningen arbetar dock vidare med att föreslå en ny styrelse för föreningen. Förslaget kommer att offentliggöras här på hemsidan inom kort.

Nuvarande styrelse har för avsikt att, utifrån valberedningens förslag, utnämna en interimsstyrelse som får arbeta fram till extra årsmöte kan hållas.

Datum för extra årsmöte meddelas senare.

Christian Reimers, ordf.

2020/03/22
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Henrik von Grothusen 1959–2020

Henrik von Grothusen

Sekreteraren i Trädgårdsstadsföreningen, Henrik von Grothusen, är död. Han omkom den 14 mars i samband en tragisk brandolycka på Kättilö i Gryt skärgård, Östergötland. Henrik besökte då familjens sommarställe.

Jag talade med Henriks bror i veckan. Han bekräftade att Henrik omkom i samband med en brand på sommarstället. Branden utbröt av okänd anledning. Räddningstjänst och polis var snabbt på plats men byggnaden gick inte att rädda.

Sista gången jag talade med Henrik var dagen före olyckan. Han berättade då, med sedvanlig entusiasm, om ett initiativ om digitalisering av gamla Brommabilder – negativ och Super 8-film – som han förberedde för Trädgårdsstadsföreningen. Meningen var att vi skulle ha diskuterat projektet på ett syrelsemöte några dagar senare.  

Henrik tyckte om »det fina gamla Bromma«, det var hans uttryck för allt som var värt att skyddas och bevaras i trädgårdsstaden. Han var rena uppslagsboken när det gällde tolvans spårvagn: sträckningen, vagnmodellerna, hållplatserna, väntkurerna, turtätheten … Bara för några veckor sedan ordnade han en spårvagnsarkeologisk exkursion med några vänner. Syftet var att finna resterna av tolvans stickspår från Smedslättstorget till Solvik (som aldrig byggdes). Redogörelsen från den promenaden hann Henrik inte lämna.

I styrelsekretsen lärde vi känna Henrik som en varm och generös medmänniska. Han var initiativrik och pådrivande. Ibland fick vi hålla honom tillbaka när idéerna blev för många och yviga. Men han var också lojal och plikttrogen. Protokollen från våra styrelsemöten levererade Henrik vanligen dagen efter. Saknaden efter Henrik känns redan stor. Henrik von Grothusen blev 60 år.

För Trädgårdsstadsföreningens styrelse
Christian Reimers, orförande

Måleributiken

2020/01/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Filmvisning på Höglandsbio

Trädgårdsstadsföreningens filmvisning på Höglandsbio (28/1) lockade storpublik.

130 trädgårdsstadsvänner ville se filmen »Trädgårdsstaden«

Filmaren Anders Wahlgren introducerade själv sin film, som numera visas mycket sällan. Filmen spelades in 1976–1978, bland annat på plats i den första trädgårdsstaden i England, Letchworth, från 1903. Initiativtagare var Ebenezer Howard, trädgårdsstadstankens »ideolog«.

Det var rörande att se intervjun med Howards assistent, Frederic Osborn, som då var över 90 år gammal. Osborn var med och anlade den andra trädgårdsstaden i England, Welwyn Garden City, 1908, och bodde vid intervjutillfället fortfarande kvar i ett av de ursprungliga radhusen.

Frederic Osborne i sitt hem i Welwyn Garden intervjuas av en ung Anders Wahlgren, 1976.

Läs mer om filmen här.

2020/01/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

JO lägger ner anmälan

Justitieombudsmannen har den 24/1 beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av Trädgårdsstadsföreningens anmälan av Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret för felaktig och oskicklig hantering av bygglovsärendet på Herman Ygbergs väg 11. Det var inte överraskande, med tanke på att det bara är tio procent av anmälningar som leder till kritik, men likväl mycket beklagligt, sett ut trädgårdsstadens perspektiv. 

Anmälan handlar om ett skandalöst bygglovsärende med anledning av en bostadsrättsomvandling, där tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret beslutat, duckat och flugit lågt under radarn i över ett år. Och klarat sig undan!

VTF anmälde först ärendet till Byggnadsnämnden. »Herman Ygbergs väg förskräcker«, skrev Cecilia Obermüller (MP) när hon förstod vidden av skandalen. Även Björn Ljung (L) var upprörd. Men den grön-blå majoriteten i nämnden tog ändå inte chansen att ändra tjänstemannabeslutet. Det blev för jobbigt.

I maj 2019 gjordes en anmälan av »olovligt byggande« till Stadsbyggnadskontoret. SBK hanterade anmälan genom att inte svara. Den ansvarige handläggaren, undvek att ens kommentera anmälan under fyra månader. Därefter gjorde Trädgårdsstadsföreningen en JO-anmälan i september 2019.

JO tar emot ca 9 000 anmälningar varje år. Alla anmälningar granskas av erfarna jurister. Drygt två tredjedelar skrivs av efter en inledande granskning. Men Trädgårdsstadsföreningens anmälan gick vidare till en så kallad utredning. Så långt vägde anmälan tungt. 

Ändå har nu JO lämnat besked om att lägga ner sin utredning. JO motiverar aldrig sina beslut och beslutet kan inte överklagas. Därmed etableras en högre acceptansnivå för spekulativa spontanförtätningar i trädgårdsstaden, vilket är mycket beklagligt.

Läs mer om bakgrund och detaljer på bloggen BaraBromma.

2020/01/09
av Christian Reimers
1 kommentar

Filmen om trädgårdsstaden

Exklusiv visning för Trädgårdsstadsföreningens medlemmar.
Höglandsbio, tisdag 28 januari kl 19
Fri entré. Anmäl dig här!

Det här är en fyrtio år gammal film av regissören och Brommabon Anders Wahlgren. Filmen berättar om hur trädgårdsstadstanken föddes i England i slutet av artonhundratalet och vilken påverkan den har haft på framväxten av svenska trädgårdsstäder och närförorter.

Filmen visas numera mycket sällan, men vi har lyckats arrangera en specialvisning på Höglandsbio för Trädgårdsstadens medlemmar. Anders kommer själv till visningen för att berätta mer om sitt arbete och svara på frågor.

Anders Wahlgren

Anders Wahlgren, född 1946, är en svensk författare, regissör och filmare. Han är fil. kand. i konst- och arkitekturhistoria och känd för sina dokumentärfilmer om gamla tiders Stockholm. Anders var anställd på Sveriges Radio och Sveriges Television på sjuttio- och åttiotalen, men har därefter arbetat som frilansfilmare. Under julhelgen har SVT visat Bo (i) Staden, en ny filmserie i två delar. Visas även på STV Play.

Så här berättar Anders själv om sin film:

Trädgårdsstaden var en film jag gjorde 1978. Den ingick i en serie om stadsbyggnadsidéer som lagts på hyllan och glömts bort. De andra filmerna hette Storgårdskvarteret och Framtidsstaden

Alla tre är dokumentärer på nära en timme. Jag ville göra dessa filmer för att visa på alternativ i skuggan av kritiken mot miljonprogrammet, som i första hand var ett sätt att snabbt bygga bostäder, men där den fysiska miljön blev lidande.

I filmen Trädgårdsstaden tar jag upp några pionjärer som ville bygga en ny typ av mer mänskliga städer. En av dessa var Ebenezer Howard som runt slutet av 1800-talet började marknadsföra planer på den första trädgårdsstaden Letchworth som jag filmade. Denna stad följdes sedan av Welwyn Garden City där jag intervjuade den då 90-åriga Frederic Osborn i sitt vackra hem i Welwyn.

Frederic Osborns hem i Welwyn Garden, England.

Ett fantastiskt möte att få tala med den som varit assistent åt Ebenezer Howard och som fått förtroende av honom att anlägga den andra trädgårdsstaden Welwyn Garden City.

I filmen följer jag sedan den fortsätta utvecklingen av trädgårdstadsrörelsen i England, nämligen bildandet av »New Towns act.« Då nya städer växte upp runt London efter Andra världskriget. Idén spred sig också till Sverige i form av nya ytterstadsdelar som Vällingby, Farsta och Kista. I min bok Staden vi har till låns, som utkom 2016 på Carlssons förlag, utvecklar jag dessa tankegångar i fem olika städer.

Anders Wahlgren

2019/12/18
av Christian Reimers
1 kommentar

VTF önskar en God Jul

Trädgårdsstadsföreningen tillönskar alla medlemmar och samarbetspartners en skön avslutning på året. Bilden nedan togs vid Ålstensgatans julmarknad den första advent. Som vanligt deltog VTF med ett bord. Många förbipasserande stannade och ställde intresserade frågor om vår nya taktegelutställning. Under menyn Byggnadsvård har vi nu publicerat hela utställningen i ett antal pdf:er.

Ålstensgatans julmarknad. Tegelutställningen tilldrog sig stort intresse.

I januari förbereder vi en filmvisning på Höglandsbio. Regissören och Brommabon Anders Wahlgren visar och presenterar sin film om trädgårdsstaden. Vi återkommer med närmare information.

Till våren planerar vi att genomföra en informationskväll tillsammans med byggnadsantikvarien Vicki Wenander. Vicky har fått föreningens uppdrag att skriva ett förvaltningsprogram för Västerleds trädgårdsstad. Länsstyrelsen i Stockholm bidrar med halva kostnaden.

God jul och Gott Nytt år, önskar
VTF:s styrelse