Ålstens

2020/04/02
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmötet uppskjutet

Trädgårdsstadsföreningen brukar hålla årsmöte under april månad. Med anledning av den pågående coronapandemin har Villaägarnas Riksförbund rekommenderat alla lokalföreningar att skjuta upp sitt årsmötet till ett senare datum. Valberedningen arbetar dock vidare med att föreslå en ny styrelse för föreningen. … Fortsätt läsa

2020/01/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Filmvisning på Höglandsbio

Trädgårdsstadsföreningens filmvisning på Höglandsbio (28/1) lockade storpublik. Filmaren Anders Wahlgren introducerade själv sin film, som numera visas mycket sällan. Filmen spelades in 1976–1978, bland annat på plats i den första trädgårdsstaden i England, Letchworth, från 1903. Initiativtagare var Ebenezer Howard, … Fortsätt läsa

2020/01/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

JO lägger ner anmälan

Justitieombudsmannen har den 24/1 beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av Trädgårdsstadsföreningens anmälan av Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret för felaktig och oskicklig hantering av bygglovsärendet på Herman Ygbergs väg 11. Det var inte överraskande, med tanke på att det … Fortsätt läsa

2020/01/09
av Christian Reimers
1 kommentar

Filmen om trädgårdsstaden

Exklusiv visning för Trädgårdsstadsföreningens medlemmar.Höglandsbio, tisdag 28 januari kl 19Fri entré. Anmäl dig här! Det här är en fyrtio år gammal film av regissören och Brommabon Anders Wahlgren. Filmen berättar om hur trädgårdsstadstanken föddes i England i slutet av artonhundratalet … Fortsätt läsa