Ålstens

Småhusbygge i trädgårdsstaden 1927–1939

Mer än en bostad – ett hem
Om värderingar och ideal speglade i broschyrer om småhusbygge i trädgårdsstaden 1927–1939.

Kandidatuppsats av Lena Bäckman Lägerdal, 2013
Etnologiska institutionen, Stockholms universitet

Lena Bäckman Lägerdal tilldelades 2013 ett arbetsstipendium av Västerleds Trädgårdsstadsförening, som stöd till arbetet med denna uppsats.

Läs hela uppsatsen här.

Måleributiken