Fjelkners

Bilder och kartor

Under denna rubrik är det vår ambition att börja med att bygga upp ett arkiv av bilder, kartor och historier/anekdoter som kommer att visa hur Västerleds Trädgårdsstad har vuxit fram och utvecklats. Tanken är att våra hus, trädgårdar, affärer och övriga företagare som från början har skapat Trädgårdsstaden skall dokumenteras åt oss som bor och verkar här. Många har bott här i generationer och andra är nyinflyttade, men alla är vi tillsammans kraften som driver ”vårt” lilla samhälle vidare.

Därför önskar vi att få in bilder, kartor, nedskrivna historier/anekdoter som kan hjälpa oss att nå vårt mål. Adressen till oss är
Västerleds Trädgårdsstadsförening
c/o Christian Reimers
Grävlingsvägen 50
167 56 BROMMA.

Vi kommer givetvis att behandla erat material väl och returnera det så fort som vi har lagt in det i vårt arkiv.
Stort tack för din hjälp!

Måleributiken