Ålstens

2020/09/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte 7 oktober

Välkommen till ett på grund av Covid-19 framflyttat årsmöte för Västerleds Trädgårdsstadsförening.

7 oktober 2020 kl 18 – ca 19
Bromma gymnasium (1 trappa upp till vänster, caféet intill aulan)
Endast årsmöte. Inget föredrag denna gång. Kaffe/kaka serveras.

Åtgärder har vidtagits för att kunna genomföra årsmötet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Därför vill vi att du föranmäler ditt deltagande. Enklast genom att mejla till info@vasterleds.se

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag

Välkommen!
Styrelsen

2020/05/14
av Christian Reimers
Inga kommentarer

SvD Debatt om avloppstunneln

Mats Renhuldt, ekonom och författare till boken 10 bortspolade miljarder. Rapport om en onödig avloppstunnel, har i dag (14/5) tillsammans med åtta andra opinionsbildare skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sprängningarna för den 14 km långa tunneln började i veckan. Först nu har en av de stora rikstidningarna öppnat spalterna för en granskning av detta onödiga mångmiljardslöseri.

Läs hela artikeln här.

Med anledning av SvD-artikeln startades i dag också en namninsamling mot tunnelbygget.

Till namninsamlingen.

2020/05/05
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ny ordförande och två nya ledamöter i ny interimsstyrelse

Valberedningens förslag till interimsstyrelse för 2020/2021.
Utses och arbetar från den 1 maj 2020, tills formellt val kan genomföras vid ett senarelagt årsmöte.

Ordförande: Björn Hasselgren. Nyval, ett år.

Ledamot: Tove Stenbeck. Omval, två år.
Ledamot: Torbjörn Nilsson. Omval, två år.
Ledamot: Christian Reimers. Omval, två år.
Ledamot: Gunilla Lonaeus Källner. Nyval, två år.
Ledamot: Johan Hilding. Nyval, två år.

Ledamot: Tony Ruster. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Ulla Ericson. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Ulric Andersson. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Linda Lövgren. Vald 2019–21, fullföljer.

Ordinarie årsmöte kommer att genomföras så snart coronasituationen tillåter.

Bromma 25 april 2020

Christian Reimers, Torbjörn Nilsson, Ulla Ericson
Valberedning (enligt årsmötesprotokoll 2019, §17)

2020/04/23
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Coronans effekter på bostadsmarknaden

Vill tipsa om ett radioprogram och ett webbinarium med VTF:s styrelseledamot Linda Lövgren. Båda programmen ger analyser på hur coronakrisen påverkar bostadsmarknaden och vårt beteende på bostadsmarknaden.

Linda Lövgren

Linda jobbar som bostadsanalytiker på konsultföretaget WSP. I förra veckan intervjuades hon av Ekonomiekot Extra i SR P1. Länk till programmet.

Tillsammans med en kollega på WSP, demografen och bostadsmarknadsexperten Maria Pleiborn, har Linda även producerat ett 30 minuter långt webbinarium på nätet. Klicka här och därefter på ”få tillgång till tidigare WSP Talks” (man behöver registrera sig, men det kostar inget). 

Webbinariet jämför coronakrisen med flera andra stora kriser som påverkat samhället under de senaste trettio åren. Intressant med historiska perspektiv och att ta del resonemang om olika framtidsscenarier. Rekommenderas.

2020/04/21
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Stadsdelen ändrade sig direkt

Knappt hade söndagens nyhet börjat spridas, om att Grannstöd Bromma skulle mista halva sitt kommunstöd, förrän Stadsdelsnämnden ordförande, Johan Paccamonti (M), gjorde helt om. I går meddelade Paccamonti att Stadsdelsnämnden har beslutat att skriva ett nytt avtal med Grannstöd Bromma om att kommunen från och med 2021 ska finansiera bilen som Grannstöd Brommas ca 70 volontärer patrullerar i om dagarna.

Ur Johan Paccamontis mejl till Grannstöd Bromma den 20/4:

»Grannstöd Bromma är en mycket viktig del av Brommas trygghetsarbete och har fått ett kontinuerligt stöd av stadsdelen under många år. För att lägga grunden för ett fortsatt välfungerande trygghetsarbete bör dock stödet omformas till att bli mer långvarigt. De grönblåa partierna anser därför att förvaltningen ska få i uppdrag att teckna ett avtal med Grannstöd Bromma om ett mer långsiktigt stöd i form av att stadsdelen täcker kostnaderna för en bil som kan användas av Grannstöd Bromma. Detta långsiktiga stöd bör senast vara på plats i januari 2021.«

Ett riktigt bra och långsiktigt beslut. Nu slipper föreningen att varje år ansöka om medel för sin överlevnad och kan i stället koncentrera sig på att fullgöra sitt viktiga brotts- och skadeförebyggande arbete till glädje och ökad trygghet för 80 000 invånare i Bromma.

Måleributiken
bokhandeln-2014
Västerleds församling

2020/04/19
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Stadsdelen vill halvera bidraget till Grannstöd Bromma

VTF har läst Stadsdelsförvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020. Beslut ska fattas på Stadsdelsnämndens sammanträde på torsdag 23 april. Enligt reglerna kan bidrag beviljas till verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom prioriterade områden och som överensstämmer med nämndens verksamhetsmål. Fyra områden är prioriterade för 2020:

  1. Verksamheter som bidrar till ökad trygghet i närområdet
  2. Hälsofrämjande verksamhet; 3. Digital kompetens för äldre; 4. Verksamheter för barn

Förvaltningen fäster stor vikt vid hur många medlemmar som föreningarna har. Föreningar med många medlemmar får högre bidrag än små föreningar, vilket ju låter rimligt.

70 volontärer spanar av gatorna för 80 000 Brommabor, varje dag.

Den enda förening som bedriver verksamhet inom det högst prioriterade området är Grannstöd Bromma. Sen 2009 patrullerar ett 70-tal volontärer Brommas gator med bil på sin fritid. Patrulleringen sker i samverkan med Polisen och deras iakttagelser rapporteras dagligen. Genom åren har tusentals ärenden rapporterats: till exempel pågående/misstänkt brottslighet, åverkan på vägmärken och skyltar, trasig belysning, klotter, skador/hinder för framkomlighet, sopdumpning, olycksfall – och så vidare.

Men nu vill Stadsdelsförvaltningen halvera bidraget till Grannstöd Bromma för att det är en sån liten förening (70 frivilliga chaufförer). Tala om missuppfattning. Ett pricksäkert skott i foten!  

Grannstöd Bromma har de senaste åren beviljats ett verksamhetsstöd på 50 000 kr. Bidraget har finansierat bilen som volontärerna patrullerar med. Nu föreslås en sänkning till 25 000 kr.  Fram till 2012 finansierades bilen av Folksam, men sen dess är Grannstöd Bromma beroende av andras stöd. Västerleds Trädgårdsstadsförening bidrar till exempel årligen med 11 000 kr till verksamheten.  

Tänk om, stadsdelspolitiker! Det här kan inte vara en blockskiljande fråga. Behåll bidraget till Grannstöd Bromma på förra årets nivå. Oavsett hur många medlemmar föreningen har, så gör var och en av dem en ovärderlig insats för samtliga invånare i Bromma.

2020/04/07
av Christian Reimers
Inga kommentarer

En annan coronaeffekt: nästan inga inbrott i mars

Ur Polisens månadsbrev i maj 2020:
Bromma har under perioden december–mars drabbats av fler lägenhetsinbrott än villainbrott. Under mars månad har dock en kraftig minskning av både lägenhets- och villainbrotten skett. Stängda gränser/svårare med fri rörlighet från andra länder på grund av coronapandemin har påverkat statistiken under mars månad. Att många arbetar hemifrån har säkert också bidragit till att försvåra brottsligheten mot våra bostäder.

Flest villa/radhusinbrott under januari–mars har drabbat Beckomberga och Ängby. Samma tillvägagångssätt som tidigare: De flesta inbrott i villa sker genom altandörr eller uppbrutet/krossat fönster på baksidan av huset. Inbrott sker även genom att gärningsmannen klättrar upp på altanen och bryter sig in via altandörren på övervåningen.

Var fortsatt vaksamma på om någon lagt saker på tomten, brevlådan eller framför dörren, liksom på pinnar och stenar på sopkärlet.

Läs hela rapporten här.

2020/04/02
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmötet uppskjutet

Trädgårdsstadsföreningen brukar hålla årsmöte under april månad. Med anledning av den pågående coronapandemin har Villaägarnas Riksförbund rekommenderat alla lokalföreningar att skjuta upp sitt årsmötet till ett senare datum.

Valberedningen arbetar dock vidare med att föreslå en ny styrelse för föreningen. Förslaget kommer att offentliggöras här på hemsidan inom kort.

Nuvarande styrelse har för avsikt att, utifrån valberedningens förslag, utnämna en interimsstyrelse som får arbeta fram till extra årsmöte kan hållas.

Datum för extra årsmöte meddelas senare.

Christian Reimers, ordf.

2020/03/22
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Henrik von Grothusen 1959–2020

Henrik von Grothusen

Sekreteraren i Trädgårdsstadsföreningen, Henrik von Grothusen, är död. Han omkom den 15 mars i samband en tragisk brandolycka på Kättilö i Gryt skärgård, Östergötland. Henrik besökte då familjens sommarställe.

Jag talade med Henriks bror i veckan. Han bekräftade att Henrik omkom i samband med en brand på sommarstället. Branden utbröt av okänd anledning. Räddningstjänst och polis var snabbt på plats men byggnaden gick inte att rädda.

Sista gången jag talade med Henrik var dagen före olyckan. Han berättade då, med sedvanlig entusiasm, om ett initiativ om digitalisering av gamla Brommabilder – negativ och Super 8-film – som han förberedde för Trädgårdsstadsföreningen. Meningen var att vi skulle ha diskuterat projektet på ett syrelsemöte några dagar senare.  

Henrik tyckte om »det fina gamla Bromma«, det var hans uttryck för allt som var värt att skyddas och bevaras i trädgårdsstaden. Han var rena uppslagsboken när det gällde tolvans spårvagn: sträckningen, vagnmodellerna, hållplatserna, väntkurerna, turtätheten … Bara för några veckor sedan ordnade han en spårvagnsarkeologisk exkursion med några vänner. Syftet var att finna resterna av tolvans stickspår från Smedslättstorget till Solvik (som aldrig byggdes). Redogörelsen från den promenaden hann Henrik inte lämna.

I styrelsekretsen lärde vi känna Henrik som en varm och generös medmänniska. Han var initiativrik och pådrivande. Ibland fick vi hålla honom tillbaka när idéerna blev för många och yviga. Men han var också lojal och plikttrogen. Protokollen från våra styrelsemöten levererade Henrik vanligen dagen efter. Saknaden efter Henrik känns redan stor. Henrik von Grothusen blev 60 år.

För Trädgårdsstadsföreningens styrelse
Christian Reimers, orförande