Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

2018/12/06
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Byggnadsnämnden tar intryck av opinionen

Trädgårdsstadsföreningen har länge kritiserat ordningen där Stadsbyggnadskontoret rutinmässigt tillåts fatta beslut i bygglovsärenden på »delegation«. Det är Byggnadsnämnden som delegerar beslutsfattandet, men det juridiska ansvaret kan politikerna inte avsäga sig. Det ligger kvar. På den politiska nivån.

Gång efter gång har det lett till långa serier av överklaganden, eftersom delegationsbesluten har hållit för låg kvalitet. På Runda vägen, på Majvägen, på Alviksvägen, på Herman Ygbergs väg. Medborgargrupper engarerar sig, skriver skrivelser, anlitar advokater. Länsstyrelser och domstolar sätts i arbete. Det tar tid och kostar pengar. Ofta helt i onödan, när loven iniberas i efterhand.

Skandalbygget vid Herman Ygbergs väg verkar inte gå att stoppa. Bygglovet till det nya parhuset är ett av de värsta misstagen som Stadsbyggnadskontorets handläggare har presterat. Men kanske kan den förskräckliga byggnaden ändå bidra med något gott.

Den grönblå majoriteten i Byggnadsnämnden har nu antagit en ny policy. På Trädgårdsstadsföreningens fråga till Björn Ljung, Liberalernas representant i Byggnadsnämnden, fick fick vi följande svar.

»Ja rivningar och nybyggnad av hus på tomter i villaområdena/ trädgårdsstäderna ska inte beslutas på delegation. Den grönblå majoriteten är överens om den linjen som bl a Liberalerna drivit i många år.«

Ett välkommet besked!

/Christian Reimers

2018/11/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ålstensgatans julmarknad

På första advent, söndag 2/12 kl 12–16, är det traditionsenlig julmarknad på Ålstensgatan. Trädgårdsstadsföreningen finns som vanligt på plats med ett bord. Vårt bord brukar vara placerat utanför butiken Ditt & Datt. Våra styrelsemedlemmar kommer att avlösa varandra vid bordet. I år  visar vi en liten utställning med exempel på olika fönsterglas. Vet du vad det är för skillnad på munblåst glas, valsat glas och planglas? Kom förbi och lär dig mer. Bra att veta om du behöver byta en fönsterruta – så att du inte byter hela fönsterbågen i onödan.

Kom också och kolla vår nya uppdaterade karta, Byggplaner i Bromma 2019.

Vi har kartan i stort format på bordet. Den interaktiva versionen finns på nätet. Klicka här.

Vi ses på Ålstensgatan på söndag!

2018/11/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

11 villainbrott i oktober

Polisen skickar tyvärr inte ut någon sammanställning av inbrottsstatistiken för september och oktober. Förhoppningsvis får vi en sådan i nästa månad. Några noteringar:

Oktober var totalt sett ännu en lugn månad, både i Västerled och i Bromma i stort. Dock har många funkishus utsatts för inbrott, såväl i Stora Mossen som i Södra Ängby.  Tillvägagångssättet är likartat. Gärningsmannen tar sig in via balkongdörren på övervåningen genom att krossa rutan i densamma.

Inte i något fall känner polisen vid anmälningstillfället till vad som stulits. Polisen misstänker att gärningsmannens kommunikation med övervåningen sker via husets stuprör. Av de elva inbrott som rapporterats under oktober har åtta skett i funkishus och på det sätt som beskrivits ovan.

Bilinbrotten är fortsatt många, ett 30-tal. På parkeringar vid stormarknader används störsändare. Var därför noga med att kolla att bilen är låst när du lämnar den. I bostadsområdena stjäls biltillbehör som sannolikt används för reparation av krockade bilar. Hjul, extraljus, navkapslar, dragkrok, takbox, verktyg, navigationsutrustning, ratt är exempel på vad stulits denna månad.

/Ulla Ericson

2018/11/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Trädgårdsstaden i Stockholms budget 2019

Den nya blågröna majoriteten i Stadshuset har presenterat sitt budgetförslag för 2019. Glädjande nog innehåller den tankar om trädgårdsstaden på flera ställen. Minns inte att jag har läst det så tydligt tidigare. Dokumentet är på hela 450 sidor och finns som pfd här.

Redan på sid 12 läser jag om stadens kulturmiljöer och att karaktären på våra trädgårdsstäder ska bevaras:

»Stockholm behöver utvecklas med god arkitektur, som kombinerar varsamhet och nytänkande. En arkitekturpolicy ska tas fram. Vi vill se genomtänkta förtätningar av vår stad och fokusera på kvartersstadens och blandstadens kvaliteter med levande bottenvåningar som ytor för aktiviteter och näringsverksamhet, som butiker och caféer. Stadens historia och dess kulturmiljöer är betydelsefulla urbana kvaliteter som ska värnas, användas och utvecklas. Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och vi bygger om eller bygger nytt. Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden.«

På sid 169 och framåt får Byggnadsnämnden sina instruktioner. De får uppdraget att »se över vilka åtgärder som fordras för att förhindra ovarsam exploatering av trädgårdsstaden«.

Vidare ska de »ta fram en långsiktig plan med strategier för stadens småhus- och villaområden för att säkerställa en varsam utveckling där viss förtätning förenas med att miljöer med högst kultur- och naturvärden värnas och trädgårdsstädernas karaktär bibehålls«.

Så långt många bra skrivningar, alltså. Men jag hittar också några riktigt ogenomtänkta direktiv, till exempel den om »byggherredrivna processer«. På sid 171 ges Byggnadsnämnden följande uppdrag:
»ta fram en process för att arbeta med byggaktörsdrivna detaljplaner« och
»ta tillvara privata byggaktörers kompetens och innovationskraft genom att öppna för dem att medverka i framdrivandet av detaljplaner.«

Det här är helt fel tänkt. Byggaktörernas girighet måste hållas i schack. Det är byggaktörernas girighet som driver på förtätningen av villor till bostadsrätter. Det är byggaktörernas girighet som hotar varje björkdunge och bollplan i trädgårdsstaden. Byggnadsnämnden måste i stället ta tillbaka initiativet över stadsplaneringen. Trädgårdsstaden behöver snarare skyddas mot byggaktörernas »innovationskraft«.

/Christian Reimers
Erik Olsson
Måleributiken
Ekesiöö

2018/11/06
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Därför måste bygglovet inhiberas

Bygglovet på Herman Ygbergs väg 11 (Huldran 10) har flugit under radarn under våren och sommaren. En villa ska ombildas till bostadsrätt och just nu schaktas det i trädgården för ett nytt parhus. Bygglovet strider mot detaljplanen i minst tre avseenden. Dessutom har Stadsbyggnadskontoret missat – eller ignorerat – en dom i Mark och miljööverdomstolen som borde har förhindrat hela projektet.

Västerleds Trädgårdsstadsförening har i en skrivelse krävt att Stadsbyggnadskontorets agerande i ärendet ska utredas. På torsdag 8/11 kommer Huldran 10 att diskuteras i Byggnadsnämnden. VTF skriver:

“ … Stadsbyggnadskontorets okunskap och undfallenhet gentemot byggherrar och arkitekter är häpnadsväckande. Hanteringen av ärendet Huldran 10 är undermålig och avslöjar stora brister och fel i handläggningen. Även om den formella överklagandetiden har passerats – bland annat på grund av felaktiga besked till sakägarna – måste handläggningen granskas och genomlysas. Det får inte vara så att stadens bygglovshandläggare bortser från domar i högsta instans när de gör sina bedömningar. Västerleds Trädgårdsstadsförening kräver att kommunen inleder en intern granskning av sig själva och utifrån det kompenserar för sitt misstag i fallet Huldran 10 med syfte att säkerställa att bygglovsprocesserna sköts korrekt i framtiden. …”

Skrivelse till Byggnadsnämnden, 1 november 2018

Ta del av kartor och ritningar: Beställ med ett enkelt mejl här.

Läs om bakgrunden här.

2018/10/17
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Studiebesök i spårvagnshallarna

I måndags (15/10) anordnade Trädgårdsstadsföreningen ett studiebesök i spårvagnshallarna vid Ulvsundaplan. Ca 35 medlemmar fick höra Petrus Sarmento, driftchef vid Arriva, berätta om ”tolvans” historia under mer än hundra år.

Petrtus Sarmento hälsade VTF:s medlemmar välkommen ombord.

Sen reste vi in i spårvagnshallarna, en tur på ca hundra meter.

Efter en intressant föreläsning ombord på spårvagnen, och en efterföljande frågestund, promenerade vi ner till Al Caminetto, den italienska restaurangen i Alvik, och fortsatte diskussionen över en tallrik kallskuret och ett glas vin.

2018/10/13
av Christian Reimers
Inga kommentarer

September 2018, en fortsatt lugn inbrottsmånad

Inbrott: Det är glädjande att konstatera att även september blev en lugn månad. Ett fåtal villainbrott i Bromma som helhet.

Bilinbrotten fortsätter däremot att vara många. Totalt skedde drygt 40 bilinbrott i Bromma under september. Många sker med störsändare på stormarknadernas parkeringar, men ett 10-tal har skett på bostadsgatorna i Västerled.

Nytt är sk reläattacker mot nya dyrare nyckellösa bilar. Ett råd till bilägare är att förvara nyckeln så långt som möjligt från dörren, gärna i en plåtburk.

2018/10/02
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbrotten sjönk under sommaren

Ur Polisens rapport i september 2018:
Efter en fantastiskt fin sommar kan vi även glädja oss åt att antalet inbrott i villa/radhus i Bromma under maj-aug har varit väldigt få till antal. Vi ser även en minskning av inbrotten i villa/radhus i Bromma under hela första halvåret 2018 jämfört med 2017.

På de flesta av inbrotten i villa under sommaren har gärningsmannen kommit in på okänt sätt!!!. Inga inbrottsskador. Uppenbart har vissa fönster stått i väd-ringsläge p.g.a värmen. I annat fall måste lås ha dyrkats upp.

På 3 st av inbrotten har gärningsmännen lagt pinnar på brevlådan samt en kudde och en spegel på/vid ytterdörren. Om detta inte flyttas/tas bort är det ett tecken på att ingen är hemma.

Lägenhetsinbrotten visar även dessa bra siffror med lågt antal fullbordade brott. I vissa av lägenheterna tidigare har inbrotten begåtts genom fönster/balkongdörr från markplan men även från 1-2 våningar upp där gärningsmannen klättrar upp på balkongen och bryter upp balkongdörren.

Stölder i/ur/från bil fortsätter under sommaren med mellan 37-61 inbrott per månad. Bildelsstölderna i/ur/från BMW bilar har minskat men förekommer fortfarande där rattar/airbags, multimediasystem stjäls även från VW, Skoda och Mercedes.

Inbrotten sker fortfarande från/i/ur företagsbilar där man stjäl verktyg från hantverkare. Även takboxar och mobila cykelställ har varit föremål för tjuvarna.

 

 

 

 

Läs hela polisrapporten här: Månadsbrev Bromma september 2018

 

2018/10/01
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tolvans spårvagn för och nu

Studiebesök i spårvagnshallen

Välkommen till ett intressant studiebesök på Nockebybanans vagnhall vid Ulvsundaplan.

Måndag 15 oktober kl 17–18

Petrus Sarmento, driftschef vid Arriva och med mer än 25 års erfarenhet som spårvagnsförare på Nockebybanan, kommer att visa och berätta om tolvans spårvagn under hundra år.

Läs mer om Nockebybanan på Wikipedia

Efter visningen, gemensam promenad till den lilla italienska restaurangen Al Caminetto i Alvik för lite eftersnack. Trädgårdsstadsföreningen bjuder på ett glas.

Begränsat antal deltagare. Anmäl dig här.

Äldre vagn av modell A30.

Per Albin Hansson kliver av Tolvan vid Alviks station.