Ålstens

2022/07/01
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Polisens inbrottsstatistik april–juni

Fyra villainbrott anmäldes i Bromma under första kvartalet.

Även under det andra kvartalet var det glädjande få villainbrott i Bromma. De fyra inbrotten i juni gjordes två i Äppelviken och två i Mariehäll. Stöld i och ur bil, liksom cykelstölder är fortfarande vanliga. Parkeringen vid Bromma Blocks och gatorna runt Brommaplan och i Tranebergsområdet är särskilt utsatta.

115 stölder i och ur bil anmäldes under samma period.

Läs Polisen kvartalsrapport här

2022/05/11
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Valrörelsen i Bromma har startat

Valrörelsen startade med en paneldebatt i Bromma gymnasium. Foto: Torbjörn Nilsson

Ca 150 personer kom till politikerdebatten i Bromma gymnasium den 20 april. Toivo Sjörén, Ulvsundabo och vd för Sifo Kantar, var moderator. Åhörarna fick möta företrädare för åtta politiska partier i kommunalpolitiken (det nionde, Centerpartiet, tvingades tyvärr lämna återbud på grund av sjukdom, samma dag). Efter pausen, talade Torbjörn Halvarsson från föreningen Bevara Bromma Grönt om föreningens arbete och visioner.

Efter debatten fick åhörarna en enkät per mejl. Ca 40 personer svarade.

Trädgårdsstadsföreningen får mycket uppskattning för arrangemanget i enkäten. Svaren ger oss värdefull vägledning om hur vi kan utveckla liknande evenemang i framtiden.  

  • Partierna rangordnas av åhörarna – inte efter vilka som var “bäst”, utan efter vilka som gav “tydliga och begripliga besked”. Enligt enkätsvaren lyckades Miljöpariets Cecilia Obermüller bra.
  • Upplägg och former för kvällen diskuteras i enkäten. Ris och ros delas ut.
  • Några tyckte kvällen blev för lång, men de flesta kommer tillbaka nästa gång.
  • Avslutningsvis får föreningarna och politikerna en lång rad råd om hur vi kan förändra och förbättra konceptet.

Läs hela sammanfattningen här.

2022/05/02
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tusentals Brommabor firade Valborg på Ålstensängen

Det återuppståndna och förnyade Valborgsfirandet på Ålstensängen blev en stor succé. Tusentals Brommabor begav sig till elden vid skymningen, där de möttes av spontan vårsång och förberett vårtal. Valborgsfirarna bidrog även till att många klasskassor i Höglandsskolan, Ålstensskolan och Äppelviken fick rikliga påfyllningar.

Stort tack till alla frivilliga medarbetare och brandvakter!

Foto: Torbjörn Nilsson

2022/04/28
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Polisens inbrottsstatistik jan-mars 2022

Polisen ser inga tydliga trender gällande tillgreppsbrotten överlag. Tillgreppen av kopparmaterial kopplat till byggnadsdelar förefaller ha minskat något, orsaken till detta är svår att bedöma.

Det är fortsatt ett problem med stölder ur bilar vid Bromma Blocks. Vid dessa brott används ofta avancerad teknisk utrustning av gärningsmännen. Insatser från polis med teknisk utrustning har utförts samt så har individer med koppling till internationella brottsnätverk gripits. Bedömningen är att det fortsatt kommer komma ligor som utför dessa typer av brott.

Sannolikt kommer antalet stölder kopplat till båtar öka när säsongen börjar dra igång. Information till båtklubbar och motsvarande sker löpande.

Läs hela rapporten här

2022/04/26
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Valborg på Ålstensängen

I år står Trädgårdsstadsföreningen som arrangör för Valborgsfirandet på Ålstensängen. Höglandsskolans barn och föräldrar välkomnar alla från kl 18.

Wikipedia

Hållpunkter
Försäljningen startar kl 18
Johan Paccamonti håller talet till våren kl 20
Elden tänds ca 20:20


Måleributiken

2022/04/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte 25 april

Måndag 25 april kl 18.30
Årsmöte med Västerleds Trädgårdsstadsförening
Tunnlandsvägen 97 (nära Brommaplan) Karta

Kom gärna med en god aptit. Föreningen bjuder på buffé och dryck.
Anmäl dig i förväg, enklast med ett enkel mejl här.

PROGRAM
Föredrag av Johan Paccamonti (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.
Vi har bett Johan att berätta om stadsdelsnämndens arbete och viktigaste uppgifter. Vad de gör – och inte gör. Vad är stadsdelsnämndens funktion? Och hur fungerar samarbetet mellan stadsdelsnämndens politiker och tjänstemän. Passa på att ställa dina egna frågor till Johan.

Johan Paccamonti. Foto: evald.stockholm.se

Efter föredraget vidtar årsmötet

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Valberedningens förslag

Årsredovisning

2022/03/29
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Politisk debatt i Bromma gymnasium 20 april kl 18–21

Vad vill politikerna med Bromma?
Nu börjar valrörelsen. Precis som 2018 inbjuder Trädgårdsstadsföreningen alla nio politiska partier i Stadshuset till en politisk debatt i Bromma gymnasium. 20 april kl 18–21.

Moderator:
Toivo Sjörén, Brommabo och vd för Kantar Sifo

Bland debattämnena:
– Ny bebyggelse och förtätning – vad säger politikerna och vad gör de?
– Om det värsta händer – krisberedskapen i Bromma?
– Bromma kommun – en galen idé eller en möjlighet?

Inbjuden gäst:
Torbjörn Halvarsson, ordförande i föreningen Bevara Bromma Grönt

Vi bjuder på enklare förtäring och dryck. Fri entré.
Anmälan senast fredag 18 april till info@vasterleds.se

Välkommen!

2022/01/18
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Polisens brottsstatistik

Villainbrotten har minskat totalt sett för perioden men under december månad så nästan dubblades inbrotten i villa. Mest troliga anledningen är att de boende rest bort över julen.

Dock så har inbrotten i lägenhet ökat med ca 260%. 8st under Q3 mot 29st under Q4.

Även en uppgång av stölder ur/av/från bilar har ökat. Dock så gick antalet anmälda brott ned under december månad. Anledningen kan vara nya restriktioner med ökade gränskontroller vilket minskar rörligheten för de internationella brottsnätverken som står för en betydande del av dessa brott.

Inbrotten I källare/vindsförråd fortsätter. Detta är inget som vi tagit med i statistiken. Men det är i både Brommas och i Hässelby/Vällingby stora problem för medborgarna.

Det sker just nu en ökning av takboxstölder. Lokalpolisområde Vällingby har lagt ut information på Instagram om vikten av att faktiskt ta av takboxen då den inte används.

Cykelstölderna har minskat markant. Cyklar stjäls oftast på offentliga platser så när användandet av cykel minskar på vintern så minskar även stölderna. Cykelstölder sker inte helt sällan relativt oplanerat och utan någon tanke på att behålla cykeln längre än själva transportsträckan, detta i samband med att gärningspersonen är på väg till/från krogen.

Inbrottsstatistik i Bromma, oktober–december 2021

Läs hela rapporten här

Bra och konstruktiv information. Förslag på vad du kan göra för att förebygga stölder med mera.

2021/11/28
av Torbjörn Nilsson
Inga kommentarer

Idag lanseras Värna Västerleds trädgårdsstad

I dag den 28 november står vi på Ålstensjulmarknad och då lanserar vi vårt förvaltningsprogram – Värna Västerleds trädgårdsstad.

Vi har låtit ta fram ett material om trädgårdsstadens kulturhistoriska karaktär och arkitektoniska kvalitéer, med råd om hur dessa ska värnas idag och i framtiden. Förvaltningsprogrammet omfattar områdena Alvik, Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Stora Mossen, Höglandet, Nockeby och Nockebyhov, men är även applicerbart på områden som Olovslund och Ulvsunda trädgårdsstad. 

Vad berättar den här bilden om hur köket har sett ut över olika tidsepoker. Kan dess historia leda till nya idéer? Foto Torbjörn Nilsson

Varför ett förvaltningsprogram?

Trädgårdsstaden har en särskild karaktär som skiljer sig från den ordinära villastadens.

Trädgårdsstadens struktur är förvisso robust och Västerleds trädgårdsstad har klarat sig bra under sina dryga 100 år, men den är samtidigt känslig för förändringar som inte är anpassade till dess karaktär. Kulturvärdena och den där särskilda känslan som infinner sig när man vistas i en karaktärsfull miljö, kan ganska lätt gå förlorad om dess karaktärsdrag bit för bit förvanskas och kanske till slut försvinner.

Genom att värna och lyfta fram trädgårdsstadens inneboende karaktär, får kommande generationer samma möjlighet att glädjas av och uppleva Västerleds trädgårdsstad som vi själva gör och som de generationer som en gång var med om att uppföra den.

Läs mer i programmet som finns under menyn Kulturvärden eller följ bara länken nedan.

Med önskan om en trevlig första advent