Fjelkners

Nya byggprojekt, färdigställda 2012–2019

Västerleds Trädgårdsstadsförening har sedan 2012 sammanställt kartor över aktuella planärenden för de inre delarna av Bromma. Kartorna har successivt uppdaterats här på VTF:s hemsida. En del projekt har slutförts, andra projekt pågår fortfarande. Dessutom finns det planärenden vars planprocess avbrutits. Nu har VTF framställt ytterligare en karta, den över färdigställda byggprojekt.

På vår nya karta (klicka på länken nedan för större format) visas planärenden som har förverkligats mellan 2012 och 2019. Men lika intressant är det att visa vad som byggts inom gällande stadsplan. Under senare år har ett antal villor ombildats till bostadsrättsföreningar. För att kunna bilda en bostadsrättsförening krävs åtminstone tre lägenheter och det har byggherrar kunnat förverkliga genom om- och/eller tillbyggnad av större villor, en åtgärd som endast kräver byggnadslov.

De nu presenterade projekten visas klassindelade. När du klickar på en vimpel, ser du det exakta antalet färdigställda lägenheter per projekt.

I småhusstadsdelarna i Västerled – Höglandet, Nockeby, Nockebyhov, Olovslund, Smedslätten, Stora Mossen, Ulvsunda, Ålsten och Äppelviken – har sammanlagt cirka 600 lägenheter färdigställts under den aktuella perioden. Nockebyhov svarar för drygt 200 av dessa, merparten har dock tillkommit genom att gammal bebyggelse rivits. I Ulvsunda har Slottsparken bebyggts och i Stora Mossen sker för närvarande förtätning med 70 lägenheter. I Alvik har hus med verksamheter rivits och knappt 200 lägenheter tillkommit i Alviks Torn och Salkhallen.

Under 2019 påbörjades 45 lägenheter i stadsvillor i Nockebyhov. Vid S:ta Birgitta kyrka på Nockeby kyrkväg färdigställdes 30 lägenheter. På Grönviksvägen byggdes två parhus med sammanlagt fyra lägenheter. I Traneberg på Margretelundsvägen färdigställs för närvarande 100 bostadsrätter.

Småhusstadsdelarna i Västerled kringgärdas av stadsdelar som tillhör Bromma församling och flertalet består av enbart flerbostadshus. I Abrahamsberg har två förtätningar färdigställts, en söder om Stora Mossens koloniområde och en söder om Abrahamsbergskyrkan, sammanlagt 55 lägenheter. Åkeslund har också förtätats utmed Gustav lll:s väg. I Blackeberg har tre projekt färdigställts utefter Björnsonsgatan med sammanlagt cirka 150 lägenheter.

Klicka här, för större kartbild och interaktiva vimplar.

Måleributiken