Fjelkners

Äppelviken

En villastadsdel i Bromma
Uppsats framlagd vid seminariet i folklivsforskning vid Stockholms universitet, höstterminen 1970.

Av Anna Blume.

Anmärkning
Föreningen har utan framgång sökt Anna Blume för att inhämta hennes tillstånd att på detta sätt tillgängliggöra uppsatsen från 1970. Anna, om du ser det här och har synpunkter på publiceringen, kontakta Trädgårdsstadsföreningen via mejl info@vasterleds.se

Läs uppsatsen här.

Måleributiken