Fjelkners

Parkeringsfrågor

Portal för Överklagande av nya p-bestämmelser från Stockholms stads Trafikkontor.

I början av 2018 infördes som en del av den nya Parkeringsplanen för Stockholms stad nya och skärpta parkeringsregler i större delen av Bromma, inklusive P-avgifter i ett stort område som tidigre varit avgiftsfritt.

Genom ett engagerat ingripande av Jan Söderström, Ålsten, som med sina expertkunskaper inom trafikområdet överklagande flera av de nya lokala trafikföreskrifterna, fastslogs till slut att införandet av p-avgifter i de flesta av de överklagade ärendena var olagliga. P-avgifterna suspenderades därför i december 2018.

Jan Söderström

Västerleds Trädgårdsstadsförening anser att Parkeringsplanen för Bromma har beslutats av tjänstemän med svag förankring i Bromma, och utan att något lokalt samråd har skett. Planen är färgad av en negativ inställning till biltrafik i allmänhet, kanske även mot vanliga människors behov av att inneha bil. Vi tycker tvärtom att det är av största vikt att de som berörs mest, dvs de boende i området, skall ges ett betydande inflytande över lokala frågor som denna.

I början av 2019 gjordes en uppdelning av vårt område, där den södra delen (söder om linjen Drottningholmsvägen-Åkeshovsvägen-Djupdalsvägen-Västerled) befriades permanent från avgifterna, medan de återinfördes i övrigt. Sedan dess finns ett intryck av att Trafikkontoret genomför smygande skärpningar, detta i kombination med spektakulära p-razzior, t ex på Grönviksvägen den 1 maj 2019, en helgdag!

Tillsammans med Jan Söderström inleder nu Västerleds Trädgårdsstadsförening ett samarbete för att underlätta för de boende i Bromma att snabbt uppmärksamma ovälkomna skärpningar av p-reglerna. Överklagande måste ske inom några veckor efter att skyltarna sätts upp, och det är lätt att komma försent.

Föreningen erbjuder Brommaborna som portal vår mailadress info@vasterleds.se för att snabbt uppmärksamma Jan Söderström och oss i styrelsen på att det kommit en ovälkommen förändring av p-reglerna i närområdet.

I skrivande stund (augusti 2019) driver Jan Söderström tre överklaganden som ännu inte är avgjorda. Det är en villagata i Nockebyhov, en i Olovslund samt Brommaplan där handlarna ligger bakom.

I ett längre perspektiv kan det förutom nyuppkomna ärenden även komma att handla om avgiftsbefrielse för villakvarteren i Nockebyhov, Olovslund och sydöstra Äppelviken.

Västerleds Trädgårdsstadsförening, oktober 2019
Henrik von Grothusen, Höglandet, sekreterare.

Måleributiken