Fjelkners

Brottsstatistik i Bromma

September 2018, en fortsatt lugn inbrottsmånad i Bromma

Inbrott: Det är glädjande att konstatera att även september blev en lugn månad. Ett fåtal villainbrott i Bromma som helhet.

Bilinbrotten fortsätter däremot att vara många. Totalt skedde drygt 40 bilinbrott i Bromma under september. Många sker med störsändare på stormarknadernas parkeringar, men ett 10-tal har skett på bostadsgatorna i Västerled.

Nytt är sk reläattacker mot nya dyrare nyckellösa bilar. Ett råd till bilägare är att förvara nyckeln så långt som möjligt från dörren, gärna i en plåtburk.

Ur Polisens rapport i september 2018

Efter en fantastiskt fin sommar kan vi även glädja oss åt att antalet inbrott i villa/radhus i Bromma under maj-aug har varit väldigt få till antal. Vi ser även en minskning av inbrotten i villa/radhus i Bromma under hela första halvåret 2018 jämfört med 2017.

På de flesta av inbrotten i villa under sommaren har gärningsmannen kommit in på okänt sätt!!!. Inga inbrottsskador. Uppenbart har vissa fönster stått i väd-ringsläge p.g.a värmen. I annat fall måste lås ha dyrkats upp.

På 3 st av inbrotten har gärningsmännen lagt pinnar på brevlådan samt en kudde och en spegel på/vid ytterdörren. Om detta inte flyttas/tas bort är det ett tecken på att ingen är hemma.

Lägenhetsinbrotten visar även dessa bra siffror med lågt antal fullbordade brott. I vissa av lägenheterna tidigare har inbrotten begåtts genom fönster/balkongdörr från markplan men även från 1-2 våningar upp där gärningsmannen klättrar upp på balkongen och bryter upp balkongdörren.

Stölder i/ur/från bil fortsätter under sommaren med mellan 37-61 inbrott per månad. Bildelsstölderna i/ur/från BMW bilar har minskat men förekommer fortfarande där rattar/airbags, multimediasystem stjäls även från VW, Skoda och Mercedes.

Inbrotten sker fortfarande från/i/ur företagsbilar där man stjäl verktyg från hantverkare. Även takboxar och mobila cykelställ har varit föremål för tjuvarna.

 

 

 

 

 

Läs hela polisrapporten här: Månadsbrev Bromma september 2018

Dags att stöldmärka fälgar, ratt och strålkastare

Villainbrotten är glädjande nog färre under såväl januari som februari, jämfört med samma månader förra året. Men antalet bilinbrott ligger på en fortsatt hög nivå. Man kan urskilja två mönster, rapporterar Polisen: dels stölder av bildelar, nattetid, i bostadsområden, dels stölder av inhandlade varor, dagtid, framför allt i närheten av Bromma Blocks.

Den detaljerade statistiken, stadsdel för stadsdel, hittar du här:
Polisrapport-2016-02 A

Polisens Månadsbrev för februari hittar du här:
Månadsbrev Bromma mars 2016
I Månadsbrevet kan du även se trenderna de senaste fyra månaderna.

Bra tips från Polisen för att undvika bilstölder och bilinbrott:
Kan du vara utan din bil?

 

2015 drabbades Bromma av 358 fullbordade inbrott i villor och lägenheter. Nästa ett inbrott varje dag. Därtill 89 försök till inbrott. Högsta månadssiffran noterades i november. Här är några klipp ur Polisens senaste månadsbrev.

De flesta villainbrotten/försöken under december har skett i Stora Mossen, Smedslätten, Abrahamsberg och Ängbyområdet.

Många villainbrott har skett genom att bända bort listerna framför glaskassetterna i fönster. Detta har möjliggjort att man kunnat lyfta ur hela glasrutekassetten. Vanligast är att bryta upp altandörren eller fönster på baksidan.

ÅldringsbrottEtt vanligt tillvägagångssätt är att man säger att man kommer från hemtjänsten eller att man är läkare/sjuksköterska som skall ta blodtryck. På ett av åldringsbrotten under december lurade man sig in genom att säga att man kom från hemtjäns-ten och skulle hjälpa målsägaren med betalning av fakturor/räkningar.

Påminn era anhöriga om vikten av att inte släppa in några personer i bostaden om de inte säkert vet avsikten eller vem personen är. Kräv legitimation.

Allmänna råd. Skriv en inventarieförteckning! Den hjälper dig att hålla koll på vad som faktiskt försvunnet och är till stor hjälp när polisens godsspaning ska leta efter dina stulna värdesaker.

– Märk Ditt gods med märkpenna eller MärkDNA. Se www.samverkanmotbrott.se

– Sätt ”timer” på belysningen så att det lyser hemma när det blir mörkt

– Tänkt att låsa fast eller att plocka in bland annat stegar – dessa kan annars lätt bli användbara redskap för inbrottstjuven.

– Tänk på att låsa ALLA lås när du går hemifrån.

Läs hela månadsrapporten här: Månadsbrev Bromma januari 2016

 

På VTF:s hemsida kommer vi från 2016 att publicera polisens brottsstatisik på ett nytt och mer detaljerat sätt. Här kan du ta del förra månadens villainbrott, lägenhetsinbrott, bilstölder och bilinbrott. Statistiken redovisar händelser i Västerleds och Bromma församlingar, stadsdel för stadsdel. Vi hoppas att denna detaljstatistik ska motivera medlemmarna att vidta fler brottsförebyggande åtgärder och inspirera till ytterligare grannsamverkan. Månadsstatistiken arkiveras vartefter under rubriken ”Information” ovan.

Kommentarer till december 2015
Under december 2015 begicks det drygt 40 inbrott i Bromma varav flertalet var villainbrott (65%). Särskilt utsatta stadsdelar var Ålsten och Norr Ängby (se tabell). Under samma period skedde drygt 30 bilinbrott. Särskilt drabbade var boende i Södra Ängby, då strålkastare och krockkuddar på nyare stora bilar stals. Den andra typen av bilinbrott skedde främst vid köpcenter som Alvik, Bromma Blocks och fd Pripps bryggerier (Bauhaus, City Gross, ÖB med flera). Vid dessa stölder användes troligen sk störsändare. Då stör man signalen från bilnyckeln så att bilen inte går i lås.

Polisrapport december 2015 A

Ulla Ericsson

Måleributiken