Fjelkners

Intresseområden

Tolvan vid Ålstens gård

Västerleds trädgårdsstadsförening bildades 1967 och är partipolitiskt obunden. Föreningen har som syfte att tillvarata gemensamma intressen för dig som bor i Alvik, Äppelviken, Stora Mossen, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, Nockeby och Nockebyhov.

VTF:s intresseområden

Säkerheten:
grannsamverkan, närpolisen …

Trafiken:
hastigheten, framkomligheten, renhållningen …

Energin:
uppvärmningen, energipriserna …

Skatterna:
fastighetsskatterna, avgifterna, tomträttsavgälderna …

Trädgårdsstadens kulturvärden:
Den offentliga miljön: förnyelsen, byggnaderna, gatorna, parkerna, grönområdena …
Den privata miljön: villorna, radhusen, trädgårdarna …

Måleributiken