Fjelkners

Informationsmaterial

Energismarta småhus

På seminariet den 17 oktober 2011 berättade Birgitta Govén och Kerstin Lundvik från Stockholms Energirådgivning om energisbesparande åtgärder för villaägare. Här är deras powerpoint-presentation Energismarta småhus 111017

Här är länken till Energidisplayen som vi diskuterade samma kväll.

Tips inför renovering och ombyggnad
På Stockholms Stadsmuseums byggnadsvårdswebb finns många bra faktablad.

Nyttiga adresser och telefonnummer

Exploateringskontoret tfn 508 27 600
exploateringskontoret@ek.stockholm.se
http://www.stockholm.se

Stadsbyggnadskontoret tfn 508 27 300
stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se
http://www.stockholm.se

Trafikkontoret tfn 508 27 200
tk@tk.stockholm.se

Trafikkontorets driftcentral tfn 651 00 00
dc@tk.stockholm.se

Gatu- och fastighetskontorets skadedjursgrupp  tfn 508 27 876

Trafik Stockholm tfn 020 290 290
info@trafikstockholm.com

Ellevio tfn 0771 535300

Bromma stadsdelsförvaltning tfn 508 06 000
www.stockholm.se/bromma

Bromma närpolis tfn 0771 141400

Västerleds Trädgårdsstadsförening
info@vasterleds.se
www.vasterleds.se

Villaägarnas Riksförbund tfn 010-7500100
info@villariks.se
www.villariks.se

Villaägarna, ABC-området tfn 010-7500100
info@villaagarna.se
www.abc.villaagarna.se


 
 

Måleributiken