Fjelkners

Västerleds erbjudande

Lokala erbjudanden är något som vi arbetar med, och som vi har som målsättning att utöka ordentligt. Idag har vi avtal med Måleributiken i Alvik. Du erhåller rabatt genom att visa att du är medlem i VTF.

Många av er har säkert kontakter och relationer till företag i Bromma som förhoppningsvis är intresserade av att sälja varor eller tjänster till oss medlemmar i VTF här i Bromma och ge oss en rabatt eller någon annan förmån. Om du har kontakter eller själv driver en verksamhet så ber  VTF:s styrelse dig att kontakta Tony Ruster på telefon 26 44 14 eller ruster@posthem.se

Måleributiken