Fjelkners

Styrelsen

Västerleds Trädgårdsstadsförenings styrelse
verksamhetsåret 2023–2024


Torbjörn Nilsson,
ordförande,
hemsidans digitala kartor

Bergviksvägen 44
167 63 Bromma
08-651 73 02
torbjorn.nilsson@gmail.com


Johan Hilding, kassör,
vice ordförande

Fleminggatan 28 5tr
112 32 Stockholm
070-376 83 67
jh@hilnet.se


Eva Maria Fenyö, sekreterare,
kontakter med Villaägarna

Hermelinstigen 12
16757 Bromma
070-5596323
eva.maria.fenyo@gmail.com


Jaana Marin, bevakar kommunens
och stadsdelens frågor

Majvägen 25
167 52 Bromma
076-636 91 57
marin.jaana@gmail.com


Catarina Ihre, bevakar kommunens
och stadsdelens frågor
Majvägen 11
167 52 Bromma
070-607 92 63
catarina.ihre@gmail.com


Christian Reimers, redaktör
Grävlingsvägen 50
167 56 Bromma
070-586 02 67
christian@vinghasten.se

Erica Olivius, Valborgsfirandet,
kontakter med sponsorer och annonsörer
Orevägen 6

167 71 Bromma
076-397 51 11
erica.olivius@gmail.com


Tove Stenbeck, grannstödsbilen,
stadsdelsnämndens möten

Tunnlandsvägen 87
168 36 Bromma
0721-550 222
tove.stenbeck@gmail.com


Gunnar Ewetz, grannsamverkan,
kontakter med sponsorer och annonsörer
Brötvägen 29
167 66 Bromma
070-858 72 20
gunnar.ewetz@proveritas.se


Kicki Uggla,
byggnadsvård,

kulturvärden i park och trädgård
Brötvägen 6
167 66 Bromma
073-905 06 11
uggla.kicki@gmail.com

Adjungerad
Lars-Olov Fredriksson, materialförvaltning
Västerled 213
167 74 Bromma
073-244 48 11

Måleributiken