Fjelkners

Trädgårdsstaden 100 år

Mer än en bostad

Som ett led i firandet av Trädgårdsstadens 100-årsjubileum har VTF utlyst ett stipendium om 15 000 kronor för att stödja brommaforskning. Stipendiet tilldelades etnologen Lena Bäckman Lägerdal för hennes  kandidatuppsats Mer än en bostad – ett hem. Om värderingar och ideal speglade i broschyrer om småhusbygge i trädgårdsstaden 1927–1939.

Läs hela uppsatsen här:
Bäckman Lägerdal: Mer än en bostad

Kortfilm från 1939
I sin uppsats hänvisar Lena Bäckman Lägerdal till en SF-kortfilm från 1939, Litet bo jag sätta vill. Klicka här och se filmen. Filmen är ca 12 minuter.

 

Trädgårdsstaden, en hundraårig kulturmiljö

Att Trädgårdsstaden skyddas ligger inte bara brommabornas och stockholmarnas intresse. Trädgårdsstaden i Västerled är även en internationellt skyddsklassad kulturmiljö. I detta domument sammanfattas några argument som formulerats i samband med Trädgårdsstadens hundraårsjubileum 2013.

Christian Reimers

Trädgårdsstaden, en internationell skyddsklassad kulturmiljö

Andra länkar av intresse

Creating Garden Cities and Suburbs Today

Nothing Gained by Overcrowding

Kulturpromenad i Äppelviken

I samband med 100-årsfirandet den 14 september ledde Hans Jensfeldt en promenad till några speciellt sevärda villor i Äppelviken. Missade du tillfället. Här är bruksanvisningen med Hans Jensfelts karta och anteckningar om vad du kan spana efter.

»Äppelviken planlades efter sekelskiftet 1900. Planarkitekten Per Olof Hallman utgick från  stadsplaneidealet med mjukt svängda gator som följer terrängens berg och dalar. Tomterna uppläts med tomträtt och villorna utformades individuellt. Många av villorna ritades i måttfull nationalromantisk stil av stadens egna arkitekter vid lantegendomsnämnden: Gustav Pettersson, Edvin Engström och Gustaf Larson …« Läs mer här:  Om Äppelviken

Karta Äppelviken

 

2013 fyller trädgårdsstaden i Bromma 100 år

Under en helg i höst, preliminärt den 14–15 september
kommer Trädgårdsstaden 100 år att firas längs hela »tolvans« sträckning från Alvik till Nockeby, med utställningar, seminarier, vandringar och andra aktiviteter. Även Stockholms Stadsmuseum kommer att göra en specialutställning på samma tema i september.

Syftet med 100-årsjubileet 2013 är
* att sprida kunskap om trädgårdsstadens historia och grundidé.
* att beskriva kvalitéerna i trädgårdsstaden som boende- och rekreationsmiljö för Stockholm och dess invånare.
* att lyfta fram vikten av att bevara unika trädgårdsstadsmiljöer samt inspirera till skapandet av nya trädgårdsstäder.
* att föra berättelsen om trädgårdsstaden vidare till Stockholms invånare och besökare.
* att verka för en grön och hållbar stads- planering där trädgårdsstaden fortsätter att ingå som en naturlig och viktig del.

Vill du hjälpa till? Har du en bra idé?
Vi söker kontakt med fler som vill bidra till att genomföra trädgårdsstadens 100-årsjubileum.
Framför allt söker vi dig som vill vara med och planera och genomföra aktiviteter vid Ålstensgatan och Nockeby torg.
Alla förslag och idéer är välkomna.

Gruppen som förbereder firandet av trädgårds- stadens 100-årsjubileum består för närvarande av medlemmar i
Västerleds Trädgårdsstadsförening
Bromma Hembygdsförening
Äppelvikens Kultur- och Miljögrupp
Stora Mossens Vänner

Kontaktpersoner
Gunilla Lilie Bauer gunillalb@gmail.com
Helena Hambraeus hambraeus.victorson@telia.com
Christian Reimers info@vasterleds.se

Läs mer här: Flygblad T-100

Måleributiken