Fjelkners

Program för stadsplanering

Trädgårdsstadsföreningen har under vintern 2023 publicerat ett Kulturhistoriskt förvaltningsprogram för trädgårdsstaden. I samband med årsmötet i april 2023 presenterade vi ett uppföljande Program för bevakning av stadsplanering i Bromma. Texten publiceras här nedan.

[Version BW 2023-04-27]

Skriften har tillkommit för att skapa en ökad tydlighet om kulturvärdena i de för Bromma så karakteristiska trädgårdsstäderna, med avseende på såväl villabebyggelser, flerfamiljsområden och blandningar därav.

Det är vår önskan att var och en som bor i Bromma – enskild medborgare, engagerad opinionsgrupp eller förening med ett kulturminnesvårdande intresse – ska använda programmet för att söka stöd och argument i samband med stadsplaneringsfrågor.

Författarna, Keith Wijkander, Fil. Dr. i historia och Bengt Windelhed, Fil. Dr. i kulturgeografi, är båda boende i Brommatrakten.

Måleributiken