Fjelkners

Om oss

 

Ålstensgatan

Välkommen till Västerleds Trädgårdsstadsförening, VTF

För att göra det lätt att hitta vår hemsida har den döpts till www.vasterleds.se och föreningen använder sig av förkortningen VTF i all text.

VTF är en lokalförening inom Villaägarnas Riksförbund och bildades 1967 efter en sammanslagning av flera villatomtföreningar som då fanns inom Västerleds församling.

VTF är föreningen för oss som bor i Bromma och som skall hjälpa oss att ta tillvara våra intressen. Med andra ord – ju fler medlemmar vi är, desto starkare blir våra argument. VTF:s intresseområden är Säkerheten, Trafiken, Energin, Skatterna samt Trädgårdsstadens specifika kulturvärden.

Vi är idag ca 1 500 medlemmar, vilket m0tsvarar ca 1/4 av fastighetsbeståndet. Men vi blir gärna fler. Ansök om medlemskap här. Hur mycket du vill delta i föreningslivet bestämmer du själv, men hör gärna av dig till styrelsen om du vill bidra.

VTF egagerar sig i det som händer inom vårt område och vi uttrycker ofta åsikter i samband med olika exploateringsärenden. Vår hundraåriga trädgårdsstad rymmer stora natur- och kulturhistoriska värden, allt från hus och trädgårdar till bad, båthamnar, varv och skogsområden för rekreation.

VTF arbetar för att hålla goda relationer med alla företagsidkare inom vårt område med tanken att anlitar vi den lokala handeln så premieras vi med bättre priser och bra erbjudanden.

VTF är en mycket livaktig förening som anstränger sig för att ge oss alla ett bättre område att leva och verka i.

Varmt välkommen till VTF

Måleributiken