Fjelkners

Grannsamverkan och Grannstöd Bromma

Microsoft Word - Grannstšd-BrottsfšrebyggandeŒtgŠrder-villa[1].d

Du har säkert sett den här skylten i ditt område. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar for tjuven.

Förebyggande arbete och annan verksamhet
Ytterligare allmänna tips

 • Skriv en inventarieförteckning! Den hjälper dig att hålla koll på vad som faktiskt försvunnet och är till stor hjälp när polisens godsspaning ska leta efter dina stulna värdesaker.
 • Märk Ditt gods med märkpenna eller MärkDNA. Se www.samverkanmotbrott.se
 • Sätt ”timer” på belysningen så att det lyser hemma när det blir mörkt.
 • Tänkt att låsa fast eller att plocka in bland annat stegar – dessa kan annars lätt bli användbara redskap för inbrottstjuven.
 • Tänk på att låsa ALLA lås när du går hemifrån.
 • Om du ägnar mycket av din tid ute i din trädgård och oftast har både altandörren och fönster öppna är det svårt att hålla 100 % koll. Då är det bättre att du låser dörrar och stänger alla fönster. Inbrottstjuven är snabb både att ta sig in och därifrån med dina värdesaker.
 • Var extra vaksam mot personer som rör sig i området. Gör dem ob- servanta på att du sett dem och har du möjlighet. Om det rör sig bilar i området som du känner rekar för inbrott, så är det bra om du tar bilnummer och/eller fotograferar dem. Tipsa Polisen via 114 14.
 • Ge dig till känna om du märker att någon undersöker om du är hemma. Det kan räcka med att du frågar genom dörren eller att de på något annat sätt får kännedom om att någon är hemma.
 • Gör en backup på din dator.
 • Lägg in spårningsprogram i mobiler och datorer. Exempelvis – Find my Iphone.
 • Ta del av brottsförebyggande tips på www.samverkanmotbrott.se

Grannstöd Bromma
Västerleds Trädgårdsstadsförening bidrar årligen med 11 000 kr till Grannstöds verksamhet. I Grannstöd Brommas broschyr 2017-11-03 kan du läsa mer om arbetet. Här finns även alla kontaktuppgifter till föreningens funktionärer. På föreningens hemsida kan du läsa mer om det brottsförebyggande arbetet som Grannstöd Bromma utför: Grannstöd Bromma.


Grannstöd Brommas nya elbil finansieras fån 2022 av Bromma stadsdelsnämnd.

Grannstöd är ett komplement till Grannsamverkan och engagerar frivilliga deltagare som i bil åker runt i olika delar av Bromma. Patrullen står under sitt pass i kontakt med polisen via mobiltelefon. VTF deltar i och stödjer denna verksamhet.

Kontakpersoner i VTF:s styrelse:
Tove Stenbeck
0721-550 222
tove.stenbeck@gmail.com

Gunnar Ewetz
070-858 72 20
gunnar.ewetz@proveritas.se

Grannsamverkan
är ett gemensamt projekt mellan polisen, försäkringsbolagen och de boende. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln. Polisen är motorn i verksamheten och håller kontakt med huvudkontaktombuden som i sin tur informerar ett antal kontaktombud med ansvar för 10 till 15 hushåll i villaområden.  De boende engageras som medverkande i Grannsamverkan.

Den grundläggande tanken är att vi tillsammans ser om varandras hus. Med hjälp av engagerade grannar har många brott förhindrats.

Minimikrav för Grannsamverkan är:

 1. Gör en inventarieförteckning och/eller fotografera bostaden.
 2. Märk stöldbegärlig egendom.
 3. Meddela Dina grannar då du är bortrest.
 4. Förvara värdehandlingar tryggt.

Var vaksam och kontakta polisen då något ”är fel”. Nöd 112 nationellt larmnummer (ej akut) 11414. Läs mer här.

Måleributiken