Ålstens

2021/11/10
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ålstensgatans julmarknad 2021

Efter förra årets inställda julmarknad återkommer den till Ålstensgatan i år. Första advent. 28 november 2021. Kl 12–16. Trädgårdsstadsföreningen deltar med ett bord. Kom och träffa styrelsemedlemmar. Vår karta över kommande Byggprojekt i Bromma brukar vara särskilt intressant att studera … Fortsätt läsa

2021/09/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tips inför kyrkovalet

Hearingkväll onsdag 15 september 2021 18:30–20:00 i Församlingshuset, Vidängsvägen 11 i Alvik. Välkommen på hearing inför årets kyrkoval onsdagen den 15 september. Du kan samtala med representanter för församlingens olika nomineringsgrupper om vad de vill göra och berätta vad du … Fortsätt läsa

2021/05/19
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tre grönområden i Bromma blir ett nytt byggprojekt

Stadsbyggnadskontoret ändrar taktik för att pressa fram nya förtätningsprojekt i trädgårdsstaden. Tre välkända grönområden – Nockebytoppen, Tunadalen och Ålstensdungen – slås samman till ett gemensamt förslag till startpromemoria för ny bebyggelse. Diarienummer 2021-03501. Ärendet ska upp i Byggnadsnämnden (alltså på … Fortsätt läsa

2021/04/20
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte per capsulam

Torsdag 29 april 2021 På grund av det aktuella pandemiläget kommer årsmötets beslut att ske per capsulam – det vill säga utan något sammankallat fysiskt möte. Det betyder att samtliga erforderliga handlingar sänds ut till medlemmarna digitalt och görs tillgängliga här … Fortsätt läsa