Fjelkners

Skrivelser

Snöröjningen 2013

Skrivelse till Trafikkontoret Snöröjningen 2013

 

 

VTF fungerar som remissinstans i vissa ärenden och som yttrande i frågor som berör VTF:s område. Föreningen har engagerat sig i frågor om byggnation i Stora Mossens Backe och vid korsningen Flodavägen – Grönviksvägen.

Kontakt med Stadsdelsnämnden och Vägverket om det går att asfaltera med asfalt som dämpar ljudet på Nockebybron eftersom trafiken på bron har ökat påtagligt.

Om du som medlem har en fråga som du känner för och vill ta upp eller gå vidare med är du välkommen att kontakta styrelsen så tas frågan upp på ett möte.

Frågan sänds till VTF, info@vasterleds.se

Titel Datum Fil
Skrivelse 1 2010/04/11 Ladda ner
Skrivelse 2 2010/04/11 Ladda ner
Skrivelse 3 2010/04/11 Ladda ner

Måleributiken