Fjelkners

Förslag från (S): bygg 200 bostäder vid Solviksängen

| Inga kommentarer

Med anledning av Socialdemokraternas förslag till Exploateringsnämndens möte den 14 juni har Trädgårdsstadsföreningen i dag skickat detta öppna brev till ledamöterna. Brevet har även skickats för kännedom till Bromma stadsdelsnämnd.

Till ledamöter och ersättare i Stockholms Exploateringsnämnd (inför mötet den 14 juni 2018)
För kännedom även till ledamöter och ersättare i Bromma stadsdelsnämnd

Överväger ni verkligen att bygga mitt i ett naturreservat*?
Nya bostäder och förskola i Ålstensskogen vid Solviksängen, Dnr E2018-01959

Västerleds Trädgårdsstadsförening har tagit del av tjänsteutlåtandet om det rubricerade ärendet och vi ser med förvåning på hur lättsinnigt Exploateringskontoret beskriver möjligheterna att bygga 200 nya bostäder mitt i ett naturreservat i Smedslätten.

För drygt hundra år sedan förvärvade framsynta politiker och stadsplanerare i Stockholm ett större landområde tillhörande Bromma församling. Under de följande decennierna skapades här – med utländska förebilder – en unik trädgårdsstad som i dag framhålls som enastående av svensk och internationell expertis. Arkitekter, politiker och stadsplanerare från hela Europa reser till Bromma för att studera den hundraåriga natur- och kulturmiljön vid Mälarens strand.

Trädgårdsstaden är en oöverträffad boendeform med många unika kvalitéer:

  • En- och flerfamiljshus är varsamt integrerade med gemensamma byggnader, hantverks- och servicelokaler samt allmänna kommunikationer.
  • All byggnation är underordnad omgivande park- och naturmark.
  • Gatorna följer den naturliga topografin. Berg, höjder, sänkor och våtmarker är integrerade och bevarade som en del av stadsbilden..
  • Ägandet balanserades ursprungligen med ett tomträttssystem där värdestegringen på mark och byggnader delades mellan det allmänna och det privata. Denna balans har dock senare upphävts genom politiska beslut.


* Enligt Stadsplanen från 1946 ingår Solviksängen som en del av ett större naturreservat inom stadsdelarna Smedslätten och Ålsten. Se bifogade handlingar. Det är minst sagt förvånande att Exploateringskontoret inte känner till eller har förbisett detta

Källa:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=Pl%203392&rid=9108&flg=0&plantype=Stadsplan

Vi menar att detta faktum omöjliggör en fortsatt handläggning av ärendet, men ber att få återkomma med synpunkter på Exploateringskontorets argumentation om så skulle erfordras.

Trädgårdsstadsföreningen motsätter sig även de föreslagna markanvisningarna utmed Djupdalsvägen, Dnr E2018-01956 och i korsningen Nyängsvägen/Herman Ygbergs väg, Dnr E2018-01957, eftersom båda projekten splittrar och bidrar till att förstöra trädgårdsstadens unika karaktär.

Bifogar brev och handlingar i pdf-format.

Med vänlig hälsning,

Christian Reimers
ordförande i Västerleds Trädgårdsstadsförening.

Läs hela brevet här: Öppet brev till Exploateringsnämnden, 11 juni 2018

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Måleributiken