Fjelkners

Utställning, 9/18-våningshus i Alvik

| Inga kommentarer

Information från Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken:

Som framgått av annonser i dagspressen samt i lokaltidningen Mitt i Bromma är ett förslag till detaljplan för nytt bostadshus med 40 lägenheter i anslutning till Salk-hallen  utställt vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. under tiden den 12 maj – 9 juni 2010.

Kopia av Underrättelse om utställning daterad 2010-05-04 bifogas.

Du får vidare här kopior av Samrådsredogörelsen avseende plansamrådet, som pågick under perioden den 17 augusti – 28 september 2009, ävensom Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning.

Sakägarnas och de boendes  i trafikfrågorna framförda oro och synpunkter har icke lämnat något mera konkret avtryck i detaljplaneförslaget annat än en hänvisning till separat skrift om trafiken, vilken ingår i de handlingar, som avser det även nu pågående samrådet angående detaljplan för Racketen 11 omfattande 150 bostadslägenheter i ett 18-våningshus och ett 9-våningshus.

Med vänliga hälsningar

Värna Miljön i Alvik/Äppelviken Ideell Förening

Bilagorna hittar du här:

Racketen 8, genomförandebeskrivning maj 2010

Racketen 8, planbeskrivning maj 2010

Racketen 8, samrådsredogörelse maj 2010

Racketen 8, underrättlese om utställning

Ytterligare information om Racketen 11:

Som framgått av annonser i dagspressen och lokaltidningen Mitt i Bromma kommer samrådsmöte att hållas den 24 maj 2010 kl.18.30-20.30 i Nockebysalen i Alviks Medborgarhus, Gustavslundsvägen 168, Alvik rörande ny detaljplan för Racketen 11 omfattande byggandet av  bl.a.  150 bostäder i dels ett 18 våningars torn, dels ett niovåningars bostadshus.

För Din kännedom bifogar vi kopia av Stadsbyggnadskontorets samrådsbrev.

Vi bifogar dessutom kopia av planbeskrivningen.

Den 37-sidiga PM om trafik och parkering kring Gustavslundsvägen, som uppenbarligen är avsedd att utgöra en sorts svar på de mycket starka synpunkter på utformningen av den framtida trafikföringen  som under det tidigare samrådsförfarandet framförts såväl av myndigheter, sakägare som boende i området kan Du plocka fram på Stadsbyggnadskontorets hemsida – www.stockholm.se/sbk.

Bästa hälsningar

Värna Miljön i Alvik/Äppelviken Ideell förening

Bilagorna hittar du här:

Inbjudan till samråd rörande Racketen 11, dat. maj 2010

Planbeskrivning avseende Racketen 11, dat. maj 2010

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Måleributiken